PFU_kort copy
PFU_kort copy

TV 2 får Facebook-kritikk av PFU

TV 2 får kritikk av PFU for å ha brukt bilder fra en lukket Facebook-profil til å identifisere mannen som drepte Faiza Ashraf.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 ble nylig klaget inn for Pressens faglige utvalg (PFU) for å ha identifisert med navn og bilde mannen som er siktet for drapet på Faiza Ashraf.

Klagen omfattet også siktedes samboer både på grunn av belastningen ved at deres felles bolig ble identifisert, og for å ha brukt private bilder fra Facebook.

Da klagen ble behandlet i PFU denne uken ble ikke TV 2 felt for brudd på god presseskikk, men får likevel kritikk på to av tre punktene.

– Rett på et digitalt privatliv

TV 2 argumenterte først med at bildene som var hentet fra en lukket profil på Facebook ikke ligger under det PFU er satt til å vurdere, men var heller er et spørsmål om opphavsrett.

PFU på sin side mente at det er et vesentlig presseetisk spørsmål om identifisering av siktede kunne finne sted ved hjelp av bilder hentet fra en lukket Facebook-profil. Utvalget minnet om at stadig flere mennesker har en digital hverdag. De har også rett til et digitalt privatliv.

Ifølge PFU må det derfor sterke grunner til for å publisere bilder som er hentet fra denne sfæren. I denne sammenheng er det også etisk relevant hvilken karakter bildene har, som at de er av en klart privat type, noe de mener de aktulle bildene var.

Utvalget mener derfor at TV 2, når de bestemte seg for å identifisere, burde ha anstrengt seg for å få tak i bilder på annen måte.

Burde ikke vist bilde av bolig

PFU var heller ikke enige med TV 2 om at nødvendige hensyn ble tatt i utvalget av bilder og utsnitt som skulle tilsi at siktede og hans samboers bolig ble identifisert.

Utvalget mener at bildene innebærer en belastning for tredjepart: den siktedes samboer.

PFU_200_border
Ifølge PFU har boligen har ikke noe med den kriminelle handlingen å gjøre, og utvalget viser til punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten som sier at en identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov og punkt 4.3 andre ledd: «Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.»

PFU uttaler:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2 opptrådte kritikkverdig i et nyhetsinnslag der tv-kanalen identifiserte mannen som er siktet for drapet på Faiza Ashraf. Utvalget mener det var presseetisk akseptabelt å identifisere mannen, både med navn og bilde, på grunn av sakens alvorlighetsgrad og stadium. Det utvalget slår ned på, er kringkastingen av hans bolig, da dette rammer uskyldig tredjepart; mannens samboer. Boligen hadde heller ikke noe med den kriminelle handlingen å gjøre. Utvalget reagerer også på TV 2s bruk av bilder av privat karakter hentet fra en lukket Facebook-profil, og mener at TV 2 burde anstrengt seg for å få tak i bilder på annen måte.»

Les hele uttalelsen fra Pressens faglige utvalg her

Enig med TV 2 om identifisering

Det siste punktet omhandlet selve identifiseringen av siktede med navn og bilde. Ifølge klager skjedde dette på et svært tidlig stadium i saken. Siktede hadde erkjent å ha drept Ashraf og pekt ut funnstedet, men hadde ikke tilstått at drapet var overlagt. Klager mente derfor at det på dette stadiet ikke forelå noe berettiget informasjonskrav som tilsa at navn og bilde skulle offentliggjøres.

TV 2 mente imidlertid at kanalen ikke hadde brutt god presseskikk og at identifiseringen ble gjort ut i fra en bred og sammenfattende vurdering hvor en rekke forhold spilte inn, spesielt sakens alvorlighetsgrad, karakter og omfang. Det understrekes at siktede hadde sittet i varetekt i to uker, og i avhør dagen før identifiseringen innrømmet å ha forvoldt Ashrafs død–samt vist politiet funnstedet.

PFUs medlemmer var enig med TV 2 i at sakens karakter og omfang over lang tid hadde skapt et informasjonsbehov, og at både sakens alvorlighetsgrad i forhold til strafferamme og stadium tilsier at en identifisering var presseetisk akseptabel.

Dermed ble ikke TV 2 ikke felt for å ha identifisert siktede.