IMAM SKOLE: Venstre leder Trine Skei Grande vil ha egen imam utdanning i Norge. (Foto: TV 2)
IMAM SKOLE: Venstre leder Trine Skei Grande vil ha egen imam utdanning i Norge. (Foto: TV 2)

Vil ha egen imamutdanning i Norge

Venstre vil ha en egen imamutdanning i Norge. Regjeringen er skeptisk, mens Fremskrittspartiet støtter forslaget.

På teologisk fakultet i Oslo utdannes det mange som seinere blir prester i den norske kirke. Nå kan disse få selskap av folk med et helt annet religiøst utgangspunkt. For Venstre vil at Universitetet i Oslo skal starte med utdanning av imamer.

Høring i Stortinget

– Islam er en religion som har kommet til Norge for å bli, sier Venstres leder Trine Skei Grande til TV 2.

Hun vil at de som skal forkynne islam i Norge skal slippe å reise til Saudi-Arabia eller andre land med andre verdier enn Norge for å ta en utdanning til imam.

– Det beste er om framtidige imamer kan vokse opp i Norge og ta en utdannelse på et norsk universitet, sier hun.

Torsdag ble det holdt en høring i Stortinget om saken, og Venstre får støtte fra Frp på sitt forslag om imamskoler i Norge.

Tord Lien (Frp) i Kirke- og Utdanningskomiteen på Stortinget vil at universitetet skal starte med islam-studier,som siden kan bli en del av en imam-utdanning.

– På sikt kan dette danne grunnlag for en imamutdanning i Norge, sier Frps utdanningspolitiske talsmann.

Vil lage et akademisk tilbud

Men regjeringen avviser forslaget.

– Å ha en imam-utdanning i Norge når vi har et ansvar for en statskirke og utdanner prester der, så ser jeg det ikke som en statlig oppgave at vi skal utdanne prester i andre religioner,sier minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, til TV 2.

Ved det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo er tanken at man der kan starte med islamstudier som seinere kan danne grunnlag for en ren imam-utdanning.

– Vi vil i samarbeid med universitetet i Uppsala lage et akademisk tilbud som så de muslimske samfunnene kan godkjenne som en del av en imamutdanning,sier dekan ved fakultetet, Trygve Wyller til TV2. Nå vil de bruke to år på å utarbeide pensum og studietilbud,hvis Stortinget bevilger penger til prosjektet.

Delte meninger blant muslimer i Oslo:

461250