rassikring (Foto: TV 2)
rassikring (Foto: TV 2)

Regjeringen lover mer penger til rassikring

Bevilgningene skal brukes til å sikre både riks- og fylkesveger i flere fylker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I statsbudsjettet øker regjeringen etter det TV 2 erfarer bevilgningene til rassikring med tilsammen 200 millioner kroner.

Dermed bruker samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) neste år til sammen en milliard på rassikringstiltak.

Da statsbudsjettet for inneværende år ble lagt fram fikk regjeringen kritikkfor ikke å ha innfridd sine egne løfter om å bruke nettopp en milliard i året til rassikring.

Verdens farligste

Europavei-strekningen langs Romsdalsfjorden er kalt verdens farligste. I en serie reportasjer har TV 2 satt søkelys på kampen for å utbedre veien som er hovedferdselsåre mellom Ålesund og Oslo.

– Nå har vi ventet i 25 år, de som har holdt på lenge har vært med siden starten, sier Roald Fiksdal.

Han er styreleder i selskapet Eksportveien AS som kjemper for utbedring av stamveien.

I statsbudsjettet setter regjeringen etter det TV 2 erfarer av 30 millioner kroner i oppstartsbevilgning til ny tunnel langs den rasfarlige Vågstranda som er første del i prosjektet.

Fra krigens dager

På strekningen som skal nå skal utbedres har det vært flere dødsulykker de siste årene. Prosjektet består av to deler, både bru over Tresfjorden og en ny tunnel. Prosjektet skal delfinansieres med bompenger.

– Tunnelarbeidet på Vågstranda erstatter den gamle veien som ble bygd under krigen, og som i dag er hovedferdselsåre for tungtransporten, sier Fiksdal.

Han venter nå på den endelige bekreftelsen når statsbudsjettet legges frem tirsdag.

– I løpet av sommeren neste år skal vi være i gang både med brubygging og tunnelarbeidet, men det er helt avhengig av at det kommer penger på statsbudsjettet, sier Fiksdal.

Sikrer egen vei

De ekstra rassikringsmidlene skal brukes til å sikre både riks- og fylkesveier i flere fylker.

En av strekningene som får penger til rassikring er Riksvei 13 langs Tysdalsvatnet i Rogaland, en vei samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa selv bruker når hun skal hjem til Hjemeland.

Også videreføring av rassikringen som er igangsatt av den rasfarlige Oppdølsstranda i Møre og Romsdal er prioritert i budsjettet.