DATALUSS: NAV brukere opplever forsinkelser i saksbehandlingen på grunn av en datafeil. (Foto: Alexander Vestrum/NTB)
DATALUSS: NAV brukere opplever forsinkelser i saksbehandlingen på grunn av en datafeil. (Foto: Alexander Vestrum/NTB)

Utvist fra Norge - får penger fra Nav

Innvandrere uten lovlig opphold får penger fra Nav og krangler for å få dem med seg når de kastes ut av Norge.

Nav aner ikke hvor mye penger som kan være urettmessig utbetalt og nå slår politiet alarm, skriver Dagsavisen.

Fattet mistanke

Politiets utlendingsenhet (PU) fikk mistanke om at Nav utbetaler penger til innvandrere uten lovlig fordi det oppstår stadige diskusjoner om penger når politiet skal sende dem ut av landet.

– Vi oppdaget en rekke tilfeller hvor utlendinger hadde utbetalingsblanketter fra Nav, som de krevde å få hevet til tross for at de hadde oppholdt seg ulovlig i Norge. Vi er av den oppfatning at utlendinger ikke har rett på støtte fra Nav når de ikke har lovlig opphold og skal tvangsreturneres. Politiet nekter derfor utlendingene å få med seg Nav-pengene når de blir tvangssendt ut av Norge, sier avdelingsdirektør Ole Johan Heir i PU til Dagsavisen.

Varslet om saken

PU har vært i kontakt med ansatte ved Nav-kontroll Øst, to bydelskontorer i Oslo og ansatte ved Folkeregisteret, skatt Øst og Skattedirektoratet.

– Mye tyder på at det er behov for bedre varslingsrutiner til Nav om personer som ikke lenger har lovlig opphold i Norge. Vi har derfor sendt et brev til Politidirektoratet med forslag om å arrangere et møte mellom POD, PU, UDI, Nav og Skattedirektoratet for utarbeidelse av gode rutiner, sier Heir.

Snakker sammen

Direktør for kontroll og innkreving i Nav, Magne Fladby, sier til Dagsavisen at Nav er i dialog med Politiets utlendingsenhet om saken.

Ved utgangen av august i år var 3066 personer tvangsreturnert etter avslag på søknader om asyl og opphold i Norge. (©NTB)