johan martin vie (Foto: Hardanger Folkeblad)
johan martin vie (Foto: Hardanger Folkeblad)

Politimann overgrepsdømt i lagmannsretten

Ekspolitimannen Johan Martin Vie er i Gulating lagmannsrett funnet skyldig i menneskehandel og seksuelle overgrep mot mindreårige.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nå venter straffeutmålingen i en av norgeshistoriens groveste pedofilisaker.

En 43 år gammel tidligere politimann er i Gulating lagmanssrett funnet skyldig i misbruk av en rekke mindreårige gutter. Juryen som trakk seg tilbake for å ta stilling til 44 spørsmål, svarte ja på samtlige. Det betyr totalt gjennomslag for påtalemyndigheten. Og det er definitivt avgjort at dommen mot politimannen vil bli stående når det gjelder skyldspørsmålet.

Særdeles krenkende adferd

– Noen av tiltalepostene omfattet seksuell omgang med barn under 14 år, noen med barn mellom 14–16 år, samleie og for å ha utøvd særdeles krenkende adferd. Juryen har svart ja på alt. Lagretten har funnet tiltalte skyldig i samsvar med tiltalen på alle punkt, sier statsadvokat Arild Oma.

Det er ventet at dommen med straffutmåling kommer neste uke. Det knytter seg stor spenning til denne.

Ti års forvaring

– Dommen kan falle allerede neste uke, men det er usikkert. Jeg vil gå for det samme som i tingretten og prosedere ti års forvaring, i samsvar med påstanden, sier Oma til TV 2 Nyhetene.

Både påtalemyndigheten og Vie selv anket flere punkter. I lagmannsretten fikk ikke Vie gjennomslag for noe som helst.

Tapte på alle punkt

– Ja, tiltalte tapte alle ankepunktene fremmet av både Vie og påtalemyndigheten, bekrefter Oma overfor TV 2 Nyhetene.

– En post ble frafalt, men han har ikke fått gjennomslag for noen påstander, sier Oma.

Misbruk av flere gutter

Vie var tiltalt for seksuelt misbruk av i alt 18 gutter i alderen 10 til 17 år. Han skal ha betalt guttene for seksuelle tjenester og for å ha tatt bilder. Fotografiene spredte han til andre personer. Vie var også tiltalt for menneskehandel ettersom han har gitt andre personer navn på rumenere som kunne skaffe unge gutter. Åtte av guttene kommer fra Romania, tre fra Brasil og sju er norske.

Forvaringsdom

I tingretten ble Vie dømt til ti års forvaring. I prinsippet betyr det at han kan risikere å aldri slippe ut. Dette skal domstolen ta stilling til, samt erstatningsspørsmål. Vie kan anke saken inn for Høyesterett, men skyldspørsmålet er definitivt avgjort. Straffutmåling og saksbehandlingsfeil kan eventuelt behandles i Høyesterett.

I starten av etterforskningen og underveis har ekspolitimannen bagatellisert forholdene til guttene.

– Pedofile trekk

I dommen fra Tingretten heter det at tiltalte har klare pedofile trekk. Retten skriver at det er en nærliggende og reell fare for gjentakelse av de straffbare forholdene.

Da politiet tok beslag i Vies datautstyr fant man flere terrabyte med bilder og video av seksuelle overgrep mot barn.

– Jeg tror jeg aldri i min politikarriere har sett noe verre, sa politioverbetjent Bent Raknes ved Hordaland politidistrikt.

Mannen ble pågrepet på et hotell i Bergen i 2006 etter at en den gang 15 år gammel gutt meldte fra.