biopeis2 (Foto: TV 2 hjelper deg)
biopeis2 (Foto: TV 2 hjelper deg)

To av tre biopeiser ulovlige

Ulovlige peiser kan være farlige. Vi har listen over hvilke frittstående biopeiser som var lovlige. Er din peis lovlig?


Biopeisen på bildet over er lovlig i Norge, men da myndighetene nylig sjekket 168 biopeiser hos 18 norske importører, fant de at hele to av tre manglet sikkerhetsdokumentasjon.

– Det er bekymringsfullt, for da vet man ikke noe om sikkerheten til disse peisene, og de kan dermed være farlige. Dessuten er disse peisene ulovlige å omsette, slår avdelingsleder i Direktoratet for samfunnsikkerhet- og beredskap (DSB) , Bente Tornsjø fast.

Bakgrunnen for tilsynsaksjonen, som DSB gjennomførte i samarbeid med Statens bygningstekniske etat (BE), var at det har skjedd flere alvorlige brannulykker med personskader. Her kan du lese om Britt Fossum som havnet i koma etter en biopeisulykke, og brann- og redningsetaten som advarer mot bruk av bioetanol, et av de mest brannfarlige stoffene som finns.

461055

Les mer her: Britt endte i koma etter biopeiseksplosjon

Importørene som hadde ulovlige biopeiser, fikk press på seg til å fjerne dem fra markedet.

Ber importørene skjerpe seg

– Det som overrasket oss mest, var importørenes manglende kunnskap om sikkerhet, og vi håper de vil skjerpe seg framover, sier Tornsjø.

Flere av de største importørene som TV 2 hjelper deg har snakket med, mener det er positivt at myndighetene har tatt tak i problemstillingen, og ønsker velkommen til klarere regler for salg av produkter som skal være sikre for norske forbrukere.

– Det var først i mars i år at det kom føringer fra myndighetene for salg av løse, brennbare installasjoner i Norge. Før den tid registrerte vi at mange nye importører solgte enkle og til dels farlige produkter importert fra Østen og til svært billige priser. Fortsatt hører vi at billige modeller er i salg, og det er viktige at forbrukerne i tiden framover får mer informasjon om at sertifisering av biopeiser sikrer og forebygger at skader kan skje, sier Sidsel G.Dalaker og Birgitte T.Teigen, som sammen deler lederansvaret i «Peis uten pipe». (Importørnavn: Norwegian Trade Link AS).

– Biopeis AS oppfatter det som meget positivt at myndighetene i år gjennomførte en tilsynskontroll og at det nå er klare normer for biopeiser, slik som de har hatt i Sverige i flere år. Vi har forholdt oss til de svenske normene i flere år, og kunne derfor legge frem den dokumentasjonen som myndighetene etterspurte, sier daglig leder Tor Egil Nordlie til TV 2 hjelper deg.

Han er initiativtakeren til en ny bransjeorganisasjon for biopeisimportører, som nå er på trappene.

– Vi har tatt dette initiativet for å samle og øke kompetansen i bransjen, og være en partner for myndighetene, opplyser han.

Spør om biopeisen er testet!

DSB oppfordrer nå alle som vil kjøpe biopeis til å spørre på utsalgsstedet om produktet er testet, og be om å få en skikkelig bruksanvisning, før de kjøper.

– Forutsatt at biopeisene har sikkerhetsdokumentasjonen i orden, og at peisen blir brukt riktig, så er DSBs vurdering at bruk av biopeiser ikke medfører noen uakseptabel risiko for helseskader, sier Tornsjø.

– Importørene har ansvaret for at produktene er sikkerhetstestet, men det er forbrukeren som har ansvaret for å bruke peisen riktig, slår hun fast.

Brann- og redningsetaten informerer her om hvordan du bør håndtere både bioetanol og en biopeis: http://www.brann-og-redningsetaten.oslo.kommune.no/article175917-716.html

Disse biopeisene var lovlige

Importørene som er listet opp her, kunne fremskaffe sikkerhetsdokumentasjon under DSBs kontroll av frittstående biopeiser i år.

Flere av importørene hadde også veggfaste bioetanolpeiser. Statens bygningstekniske etat (BE) fulgte opp disse, men har ikke kunnet fremskaffe noen oversikt over hvilke peiser som var lovlige til TV 2 hjelper deg.

Importørene ble pålagt å trekke tilbake biopeisene fra sine omsetningsledd, dersom dokumentasjon ikke kunne fremskaffes.

DSB gjør oppmerksom på at flere andre importører har testet sine biopeiser etter DSBs og BEs kontroll.

Biopeis AS

Milano 01 – 07 295 tils: 3803
Verona 01 – 04 296 3803
Virginia 01 – 04 297 3803
Antrasitt 298 3803
Algarve 299
Cannes 300
Alicante 301
Frogner
Skaugum,
Bernhus,
Munkerud,
Odense,
Odense R
Esbjerg
Rustikal
Style
Sono
Duo
Athen

Ellos Holding AS
Peis Paris

Norwegian Trade Link AS (Peis uten pipe)
Lille
Straight
Marseille
Auxerre
Norbonne
Swing
Metz
Montelimar
Cannes
Montpellier
Castlrfire
Reims
Exeptional
Paris
Koss
Roston
Dallas
New York
Romance
Housten

Grossistpartner AS /Trendmøbler
Cambridge
Marseille Öppen Spis
Paris
New York
Lighthouse large
Lighthouse small
Nice

Utvalg.no
Miljøpeis B4 Duo

Miljøpeis G2 Milano

Miljøpeis Milano 07

SUM: 62

Trenger du vår hjelp? Tips TV 2 hjelper deg.

Følg oss på Facebook og Twitter