biopeis (Foto: Privat)
biopeis (Foto: Privat)

Britt endte i koma etter biopeiseksplosjon

Nå advarer Brann- og redningsetaten mot bruk av biopeiser.

Britt Fossum er offer for en av fire biopeisulykker i landet det siste året.

– Bioetanol er klassifisert som et av de mest brannfarlige stoffene som finns i dag, sammenlignet med bensin blant annet, sier branninspektør Morten Engmann i Oslo brann- og redningsetat. Han advarer nå folk mot å handtere dette stoffet i sitt eget hjem.

– Det er fordi en brannfarlig vare av den kaliberen her, avgir brannfarlige gasser som blir eksplosive i romtemperatur. Derfor bør man ikke håndtere bioetanol uten bruk av verneutstyr, og i hvert fall ikke inne foran en varm peis, forklarer han til TV 2 hjelper deg.

Se mer om denne saken på TV 2 hjelper deg i kveld kl. 20.30.

Les også: To av tre biopeiser ulovlige. Sjekk om din er lovlig her

Havnet i koma

Britt Fossum havnet i koma etter en alvorlig biopeisulykke like før jul. Hun sto ved siden av biopeisen da noen skulle etterfylle med bioetanol.

– Plutselig eksploderte det bare, og hele rommet ble blått. På sekunder sto hele meg i flammer som virket umulige å slukke. Smertene og alt det var¿ Nei, det er helt ubeskrivelig å forklare hvor vondt det var, forteller Britt til TV 2 hjelper deg.

Det var flere i rommet som ble brannskadet, men bare Britt så alvorlig at hun ble fløyet til Haukeland sykehus med livstruende brannskader over hele kroppen.

– Det verste var vel redselen i øynene til sønnen min, som ser mammaen sin så forbrent og holder på å dø.

Russisk rullett

Advokaten til Britt, Anders Foss fra Erstatningsadvokat 1, mener biopeiser er så farlige at de ikke har noe på det norske markedet å gjøre.

- Slik jeg ser dette, så er det ikke bare russisk rullet for bruker av produktet, men det er også russisk rullett for de som importerer disse produktene, for her kommer det store erstatningskrav i etterkant av slike ulykker. Og de kommer vi til å se flere av, det er jeg helt sikker på, sier han.

Amalie Skovlund Lones er daglig leder i Miljøpeis AS, som importerte den biopeisen som sendte Britt på sykehus. Hun er ikke enig i at biopeisbruk kan sammenlignes med russisk rullett.

– Følger man produsentens anvisninger, er biopeis et trygt produkt, hevder hun, og understreker at hun synes det er trist at en biopeis har vært involvert i en ulykke der personer har kommet til skade.

– Den aktuelle saken er så vidt oss bekjent ennå til etterforskning hos politiet, og Miljøpeis ønsker derfor ikke å kommentere saken utover dette, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Les også: To av tre biopeiser ulovlige. Sjekk om din er lovlig her

Advarer mot feil bruk av biopeiser

Til tross for flere alvorlige ulykker med biopeiser det siste året, ønsker myndighetene ikke å forby biopeiser, og mener de er trygge å bruke så lenge de brukes riktig.

- Det vi har sett mest av, er at ulykker skjer på grunn av feil bruk, sier avdelingsleder Bente Tornsjø i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, til TV 2 hjelper deg.

- Den mest vanlige brukerfeilen, er å etterfylle med bioetanol mens det fremdeles er en liten flamme der. Det kan forårsake en eksplosjonsartet brann, så det bør man ikke gjøre. Man bør være obs på at flammen kan være usynlig, og bør derfor sjekke ekstra nøye at den faktisk er slukket, opplyser hun.

- I tillegg må man vente med å etterfylle bioetanol til peisen er helt kald, og vente minst 15 minutter etter at den er slukket.

Råd for håndtering av biopeiser

Disse rådene er fra Brann- og redningsetaten.

  • Det er svært viktig å lese bruksanvisningen til bioetanolpeiser. Der står det blant annet følgende (utdrag fra en generell bruksanvisning):
  • Bioetanol er svært brannfarlig og må brukes med den største forsiktighet.
  • Gå ikke fra peisen når den er i bruk, hold barn og kjæledyr på god avstand.
  • En voksen bør alltid være tilstede.
  • Fyll ikke på ny bioetanol før minimum 15 minutter etter at den har slokket helt.
  • Ved bruk vil peisen bruke oksygen fra rommet. Sørg for god ventilasjon.
  • Peisen bør ikke brukes i rom som er mindre enn 20 m3.
  • Det er ikke forsvarlig å oppbevare store mengder bioetanol innendørs.

Se TV 2 hjelper deg hver onsdag kl 20.30.

Trenger du vår hjelp? Tips TV 2 hjelper deg.

Følg oss på Facebook og Twitter