GOD STEMNING: Partilederne i den rødgrønne regjeringen er godt fornøyd med satsingen på Nordområdene. (Foto: Aslak Eriksrud/TV 2)
GOD STEMNING: Partilederne i den rødgrønne regjeringen er godt fornøyd med satsingen på Nordområdene. (Foto: Aslak Eriksrud/TV 2)

Nye millioner til Nordområdene

Stoltenberg lakk fra statsbudsjettet under besøket på Framsenteret i Tromsø.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi foreslår en økning på 168 millioner kroner til satsingen på nordområdene. Totalt vil regjeringen bruke om lag 1,2 milliarder kroner til nordområdetiltak neste år, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen og kommunalminister Liv Signe Navarsete var han tilstede under åpningen av Framsenteret i Tromsø. Partitoppene understreket at Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken.

– Aldri før er det satset så mye på nordområdene som under denne regjeringen. Vår politikk er en bred nasjonal satsing på bosetting, arbeid, verdiskapning, klima og miljø, bærekraftig forvaltning, kunnskap og kultur, sier statsministeren.

Tett samarbeid med Russland

I 2006 lanserte regjeringen satsingen på Nordområdene. Spesielt forholdet til Russland har vært svært sentralt i arbeidet med utvikling i regionen.

– Vi har et tett samarbeid med Russland. Vi har erablert ny visumpolitilk. Og vi vil forhåpentligvis ha på plass grenseboerbevis før jul. Dette markerer en ny æra for dem som bor i de områdene som har vært delt av en av verdens mest lukkede grenser, sa Stoltenberg fra talerstolen.

– Delelinjen er den største byggesteinen i dette arbeidet. Den viser at 40 års forhandlinger har ført frem. Det å ha en klar grense mot Russland har en verdi i seg selv. En klar grense er ingen stengsel, men en bro mot samarbeid, sa statsministeren.

Store naturressurser

Stoltenberg trakk frem at delelinjen gjør det mulig å utnytte store naturressurser.

– Det kan være store olje- og gassforekomster i nord. Vi må drøfte hvordan vi skal håndtere dette når avtalen er godkjent av den russiske Dumaen og Stortinget. Vi må uansett være forberedt på at russerne vil starte leting etter olje og gass på sin side. Det kan bety muligheter for norsk næringsliv gjennom leveranser. Men det innebærer også en fare for miljøtrusler. Uansett hvordan vi forvalter vår side av delelinjen, vil russernes aktiviteter berøre oss, minnet han om.

Statsminsiteren ser på delelinjeavtalen som en seier for folkeretten og havretten.

– Jeg vil gjøre nordområdesatsingen til noe annet enn penger, sa Stoltenberg.

Mer til forskning

Fokus på kunnskap og forskning går igjen i regjeringens omtale av regionen. Kunnskapsministeren vil bruke mer penger på tilpasset forskning til Nordområdene.

– Nordområdene har helt unike forutsetninger og en spesiell sårbarhet. Derfor trenger vi mer kunnskap om natur og ressurser. Forskning og kunnskapsutvikling er derfor en bærebjelke i vår Nordområdesatsing, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Økt helsesamarbeid

Norge ønsker å styrke helsesamarbeidet med det nordvestlige Russland og har inngått avtale om gjensidig assistanse ved ulykker og transport av pasienter til nærmeste sykehus.

Statssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet har de to siste dagene hatt samtaler med helsemyndighetene i Murmansk om samarbeidsavtalen. Norge bidrar med 9 millioner kroner til ulike helsefremmende prosjekter på russisk side.

– Norge og Russland har allerede et godt samarbeid på helseområdet. Men vi ønsker å styrke dette ytterligere, sier statssekretæren til NTB.

Han har også besøkt sykehuset i Kirkenes for å se på deres muligheter til å ta imot russiske pasienter.