Asylsøkere i kø utenfor UDI.  (Foto: TV 2)
Asylsøkere i kø utenfor UDI. (Foto: TV 2)

Rekordmange forsvinner fra asylmottak

I august i år hadde 2824 asylsøkere forsvunnet fra norske mottak. Det er 500 flere personer sammenlignet med hele fjoråret.

Ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at 2824 personer forsvant fra asylmottak i Norge i løpet av de åtte første månedene i 2010.

Til sammenligning forsvant 2315 personer fra mottak i hele 2009.

– Ut fra et sikkerhetsperspektiv er disse tallene både hårreisende og meget skremmende. Samtidig viser det nok en gang at systemet ikke fungerer, sier Frps innvandringspolitiske tallsmann Per-Willy Amundsen til tv2nyhetene.no.

Se oversikt over antall forsvunnede fra mottak nederst i artikkelen.

Taus Storberget

Justisminister Knut Storberget ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi velger å la UDI uttale seg om dette, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Lorang ved Justisdepartementet til tv2nyhetene.no.

– Dette er et uttrykk for politisk feighet. De ser tallene, de forstår tallene, og de vet hva de må gjøre for å løse problemet. Men de gjør ikke noe med det, og tenker at det er bedre å sitte stille og holde munn, sier Per Willy Amundsen.

LES OGSÅ: Justisdepartementet mener Frp overdriver asyl-problemet

Nytt lovforslag til behandling

Stortinget behandler nå et lovforslag som skal senke terskelen for bruk av tvangsmidler.

Blant de tiltakene som vurderes, er bruk av frihetsberøvelse, utvidet meldeplikt samt pålagt bostedsregistrering.

Fristen på å behandle forslaget er satt til 6. oktober.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Interne rapporter avdekker at det har forekommet medisinering av asylsøkere under opphold på Trandum asylmottak (bildet) og under uttransportering.  (Foto: Heiko Junge)
Interne rapporter avdekker at det har forekommet medisinering av asylsøkere under opphold på Trandum asylmottak (bildet) og under uttransportering. (Foto: Heiko Junge)

Frivillig botilbud

Anne Siri Rustad, avdelingsdirektør for mottaksavdelingen i UDI, understreker at mottakene er et frivillig botilbud for asylsøkerne.

– UDI har et ansvar for å tilby innkvartering til asylsøkerne mens asylsøknaden behandles. De fleste benytter seg av tilbudet, men enkelte velger å bo hos venner og familie. Hvis de ikke ønsker å benytte seg av vårt tilbud, vil de heller ikke motta økonomisk stønad, sier Rustad til tv2nyhetene.no.

Avdelingsdirektøren mener økningen av antall forsvunnede kommer som følge av at det har kommet langt flere asylsøkere til Norge i løpet av det siste året enn tidligere.

– Flesteparten av disse får nå svar på sin asylsøknad, og mellom 50-60 prosent får avslag. Dermed reiser en del ut av landet, mens andre velger å bofeste seg hos bekjente.

Menneskelige tragedier

Arbeiderpartiets innvandrerpolitiske talskvinne, Lise Christoffersen, mener det blir foretatt mange grep for å få bukt på problemet.

– Blant annet gjorde man endringer i utlendingsloven, med virkning fra og med 1. januar i år, hvor den nye loven åpner for bruk av tvangsmidler, slik som meldeplikt der hvor identiteten er usikker, eller der hvor det foreligger grunn til mistanke om identitet.

– Lovendringen gjør det også mulig å tvangsutsende de man antar kan ha begått kriminelle handlinger, og ved de som man kan mistenke til unndra seg utsending, sier Lise Christoffersen til tv2nyhetene.no.

Artikkelen fortsetter under bildet.

SIKTET: Den ansatte ved PU skal ha krevd betaling for overtid som ikke var reell. (Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix)
SIKTET: Den ansatte ved PU skal ha krevd betaling for overtid som ikke var reell. (Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix)
Samtidig påpeker hun at tallene over forsvunnede fra asylmottakene kan skjule dype menneskelige tragedier.

– Siden år 2000 har over 400 enslige mindreårige blitt borte. Vi har grunn til å anta at mange er blitt ofre for menneskehandel, sier Christoffersen.

– Lukkede asylmottak veien å gå

Per Willy Amundsen mener lukkede asylmottak er eneste veien å gå for å redusere antallet mennesker som oppholder seg ulovlig i landet.

– Regjeringen har sagt de skal bli tøffere på returneringspolitikken, men hvordan skal man klare å returene disse når man ikke vet hvor de befinner seg? Vi mener lukkede asylmottak er eneste riktige virkemiddel, ved siden av å stramme inn returpolitikken.

– For hvert år som går, øker antallet ulovlige innvandrere. Det kan vi ikke leve med, sier Amundsen, som føyer til at det tidligere har blitt antatt at over 30.000 mennesker oppholder seg i Norge uten at myndighetene har kjennskap til deres identitet.

Se oversikten på hvor asylsøkerne har forsvunnet fra: