Onsdag legger Høyre og Frp-byrådet i Oslo frem budsjettet for 2011. Budsjettet har en ramme på over 40 milliarder kroner.

– Et klart valgkampbudsjett. Mye av det vi foreslår nå, ville aldri et rødgrønt byråd lagt frem, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i dagens papirutgave av VG.

Store lovnader om standard

Først og fremst ønsker byrådet å satse på samferdsel. For trafikantene er svært lite tilfreds med veistandarden i hovedstaden.

Høyre og Frp foreslår et veiløft på én milliard kroner over de neste fire årene.

– Vi ønsker å bruke en milliard kroner til å gå gjennom etterslepet ved vedlikeholdet, forbedre veistandarden, kollektivstandarden og fotgjengerstandarden, sier byråd for miljø og samferdsel Jøran Kallmyr til TV 2 Nyhetene.

Se reportasje (reporter: Øystein Løwer)

Frp-politikeren lover at utbedringene skal skje så fort kommunen får melding om feil.

– Folk skal kunne melde inn et hull i veien, og det skal fikses i løpet av 24-36 timer.

Konkurranseutsetting og privatisering

Byrådet ønsker også konkurranseutsetting av flere sykehjem, noe som innebærer at ytterligere to av kommunens 49 sykehjem skal drives av kommersielle aktører.

Hvis byrådet får det slik de vil, skal brukerne av sykehjemstjenester kunne velge fra et marked av sykepleiere, to nye skoler skal privatiseres og Oslo Kino, ja, den skal selges.

STØRST: Med byrådsleder Stian Berger Røsland og ordfører Fabian Stang i spissen, er Høyre største parti i Oslo på syv år. (Foto: Berit Roald/Scanpix)

– Oslo Kino er blitt en stor aktør andre steder i landet, blant annet i Tønsberg og på Hamar. Hvorfor skal Oslo kommune drive kino der, spør Røsland, og føyer til at deres kinopolitikk ivaretas gjennom å gi konsesjon til kinodrift, ikke ved å eie kinoene selv.

Strammere tider for bydelene

Unibuss, tidligere busselskap til tidligere Oslo Sporveier, skal også selges, og kommunen skal effektiviseres ved å kutte ned antallet etater.

Baksiden av medaljen? Budsjettet legger opp til et kutt på i underkant av en prosent. For bydelene som blant annet har ansvar for barnehager og sosiale tjenester, betyr dette strammere tider.

– Det er ikke mer enn at det ikke skal gå ut over tjenestene til innbyggerne. Men jeg er selvsagt ikke glad for å kutte, bedyrer Røsland.