helen_seter (Foto: TV 2)
helen_seter (Foto: TV 2)

Treholts gjenopptakelsessøknad til ny vurdering

Gjenopptakelseskommisjonen kunngjorde fredag ettermiddag at Arne Treholts søknad om gjenopptakelse fra 2005 til ny vurdering - se pressekonferansen.

Kommisjonen er i gang med drøftinger om hvorvidt Treholt-saken skal gjenopptas.

Tar opp tidligere begjæring

Gjenopptakelseskommisjonen har holdt tett om dette til nå, men fredag kom kommisjonen med en offentlig kunngjøring. Tirsdag ba riksadvokat Tor-Aksel Busch Gjenopptakelseskommisjonen gjøre vurderinger av det omstridte pengebeviset i spionsaken fra 1985.

Treholt leverte en gjenopptakelsesbegjæring i 2005. Etter tre år behandling ble begjæringen avvist. Kommisjonen skal behandle Treholts begjæring fra 2005 på nytt.

– Dersom påstandene om bevisene er korrekte har også gjenopptakelseskommisjonen basert sine vedtak på galt grunnlag. Derfor vil vi se på Treholt-saken igjen, sa kommisjonens leder Helen Sæter på pressekonferansen.

– Vi har ikke dannet oss noen oppfatning om det kan festes lit til opplysningene som er kommet frem, sa hun, med henvisning til de siste dagenes presseoppslag om Treholt-saken.

Ikke bare pengebeviset

Treholt-saken blusset opp igjen etter at boken «Forfalskningen» fremmet påstander om at bevisene som fikk Arne Treholt dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen er en forfalskning. I kjølvannet av boka har flere tidligere polititjenestemenn fra POT bekreftet at dette kan ha skjedd.

Helen Sæter fra kommisjonen sier at hele Treholt-saken vil bli studert nærmere - ikke bare pengebeviset. Riksadvokaten sier seg fornøyd med Kommisjonens beslutning om å revurdere gjenopptakelsesbegjæringen i Treholt-saken.

– Riksadvokaten er sikker på at kommisjonen vil undersøke de fremsatte påstander på en grundig og god måte som både Arne Treholt, allmennheten og påtalemyndigheten kan ha tillit til, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Justisminister Knut Storberget (Ap) mener Treholt-saken er kommet inn i et fornuftig spor, men understreker at fredagens beslutning ikke betyr at Treholt-saken automatisk vil bli gjenopptatt.

– Det var fremkommet svært alvorlige beskyldninger mot etterforskerne i saken, og jeg er svært opptatt av å komme til bunns i hva som egentlig har skjedd, sier Storberget til NTB.