Færre enslige foreldre mottar stønad

Nav mener dette har sammenheng med økningen i antall arbeidsledige.

Tallet på enslige foreldre som får støtte fra Nav går nedover. Ved utgangen av juni i år fikk 35.631 personer ytelse som enslig mor eller far fra folketrygden. Dette er en nedgang på 278 personer sammenlignet med samme periode i fjor.

Direktør Hilde Olsen i Nav mener at nedgangen, som er mindre enn i 2008 og 2009, har sammenheng med økning i antall arbeidsledige.

– Dette ser vi ut fra at de som kun mottar overgangsstønad, som stort sett er personer som ikke er i arbeid, øker med 448 fra juni 2009 til juni 2010. De som bare mottar stønad til barnetilsyn, det vil si personer med så høy arbeidsinntekt at de ikke får utbetalt overgangsstønad, viser en nedgang på 666 personer for samme periode, sier Olsen. (©NTB)