UTVIDET PAPPAPERM: Barneminister Audun Lysbakken. (Foto: Bendiksby, Terje/Scanpix)
UTVIDET PAPPAPERM: Barneminister Audun Lysbakken. (Foto: Bendiksby, Terje/Scanpix)

Lover økt pappaperm neste år

Regjeringen øker fedrekvoten til 12 uker fra 1. juli neste år.

Det sier barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) til Dagbladet.

Av dagens permisjon for ferske småbarnsforeldre på 46 uker med rett til 100 prosent lønn, er ti uker forbeholdt far.

Ekstra uke

I statsbudsjettet for neste år legges det inn en uke ekstra, samtidig som fars kvote økes med to uker. En uke av fedrekvoten blir med andre ord tatt fra dagens eksisterende permisjonsrettigheter.

– Jeg føler meg trygg på at det vi nå gjør, er støttet av unge kvinner. De fleste er enig i at det er bra for barna å få god kontakt med far tidlig. Dette skaper mer likestilte familier hvor omsorgsmønsteret der far tar aktiv del, blir et varig mønster, sier Lysbakken til Dagbladet.

Utvidelse

Tidligere denne uken ble det kjent at det regjeringsoppnevnte kvinnepanelet går inn for å utvide dagens foreldrepermisjon fra 46 uker til 52 uker med full lønn. Utvidelsen på seks uker bør ifølge panelet forbeholdes far alene.

Lysbakken sier at regjeringen jobber med å ta stilling til en tredeling av permisjonen, der en tredel er forbeholdt mor, en tredel far og en tredel står fritt til fordeling mellom de to. (©NTB)