– Konsekvensen av dette kan være at leger setter sine pasienter på medisiner uten å tenke nøye på om pasienten vil ha nytte av behandlingen, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk og legger til:

Disse ti firmaene har svart på spørsmålene om honorering av norsk helsepersonell. (Foto: Montasje)
– Legemiddelindustriens markedsføring legger for stor vekt på de positive virkningene og for liten vekt på mulige bivirkninger av legemiddelet. Legene får ofte et mer positivt bilde av legemiddelet enn det er grunnlag for, sier Madsen til tv2nyhetene.no.

Mange får goder

44 legemiddelfirmaer var tilsluttet Legemiddelindustrien (LMI) per 1. januar 2010.

Tall fra ti av disse legemiddelfirmaene viser at over 1150 leger og andre ansatte i helsevesenet i fjor fikk utbetalt honorarer.

Har du tips i denne saken? Kontakt TV 2s journalist

Madsen mener imidlertid at det er langt flere ansatte i helsevesenet, spesielt leger, som mottar goder fra industrien enn de som får honorarer.

– Mange deltar på middager, møter og kongresser, mener Madsen.

– Vil du kalle dette smøring?

– Hva man vil kalle det er en ting, men man kan helt klart si at det er et gode, svarer Madsen.

Viktig å skape kontakt

– For legemiddelfirmaerne er det viktig å skape kontakt med leger. Derfor har det vært mye møtevirksomhet både i inn- og utland, poengterer Madsen.

Han mener belønning av leger er en effektiv måte å få de til å stille opp på.

– Ifølge TV 2s opplysninger er det i underkant av ti prosent av legene i Norge som får honorarer fra industrien. Blant disse finner man nok veldig mange fremtredende leger som har stor påvirkningskraft i miljøet, sier Madsen.

Innstramming

De siste årene har det vært en innstramming på høyfjellsturer og andre former for fremstøt fra legemiddelbransjen, ifølge Madsen, som tror at slike typer fremstøt fortsatt forekommer.

– Dette skjer fremdeles, i betydelig grad, sier Madsen.

Nye regler innebærer at at arbeidsgiver skal godkjenne legers oppdrag fra legemiddelindustrien.

LES OGSÅ: Dette tjener fastlegen din (2009-tall)