bom (Foto: Privat)
bom (Foto: Privat)

Bompasseringen ble over 300 prosent dyrere

Tre bompasseringer på 17 minutter kostet Yngve dyrt.


– Jeg må si at en får ikke mye respekt og forståelse for bompengeavgift når en opplever noe slikt, sier Yngve Levang fra Straume til TV 2 hjelper deg.

Den 23. juli i år var Yngves kone i Stavangerområdet for å besøke familien sin. I det aktuelle området finnes det flere bomstasjoner innenfor et lite avgrenset område.

Tidligere kunne familien, som ikke er AutoPass-kunder, betale 13 kroner i avgift i en av bommene og passere de resterende gratis innenfor en time.

Men i september i fjor ble bomstasjonene automastisert, og for familien Haver Levang betyr at turene fort blir dyrere enn vanlig. Denne sommeren måtte de betale 60 kroner for de samme passeringene.

Les også: Klagene strømmer inn mot Fjellinjen. – Vi er ikke fornøyd før kundene er det.

Les også: Bjørn (75) - Bomselskapet behandlet meg som en tufs.

Tre avgifter på 17 minutter

Etter at bomstasjonene ble automatisert, ble betalingskassene hvor man tidligere la penger på fjernet, og istedenfor avbildes bilen i det den passerer. Regningen blir så sendt hjem i posten til bilens eier. Timesregelen som gjaldt tildligere forsvant med betalingskassene, og Yngve reagerte på regningen han fikk i posten.

I tidsrommet 10.22 – 10.31 passerte bilen to stasjoner på Riksvei 44 og en på E39. Før kostet dette familien 13 kroner. Nå kostet det 60.

– Jeg føler jeg må jo litt maktesløs. Det er ikke snakk om mye penger, men det er en prisøkning på 361prosent. Da jeg kontaktet Nord-Jæren Bomselskap fikk jeg bare svar at sånn var det, og at jeg burde ha AutoPass-brikke, sier Yngve til TV 2 hjelper deg.

Hadde Yngve og kona vært AutoPass-kunder ville de tre passeringene ha kostet så lite som 14kroner, alt etter hva slags abonnement de har, fordi timesregelen nå - i motsetning til tidligere, kun gjelder biler med betalingsbrikker.

Timesregel kun for kunder

Daglig leder i Nord-Jæren Bomselskap, Halvor Aarrestad, bekrefter at timesregelen kun gjelder for billister med AutoPass-brikke, og at passeringer for ikke-kunder derfor kan bli dyrere.

– I godkjent takst- og rabattsystem for bompengeordningen på Nord-Jæren er det fastsatt at timesregelen kun gjelder for kunder med AutoPASS-avtale. Derfor er nevnte kunde blitt belastet med 3 passeringer, sier han til TV 2 hjelper deg.

Aarrestad sier at timesregelen for alle passerende opphørte i fjor.

– Det er riktig som kunden anfører at det før 16. september 2009 var mulig å betale manuelt og få ut kvittering fra myntmaskin som var gyldig i andre bomstasjoner innen en time. Det er nedfelt i St.prp. nr. 58(2008-2009) at ved automatisering av bomstasjonene, opprettholdes timesregelen for de med AutoPASS-avtale.