Sjøkabler kan bli åtte ganger dyrere

Kan koste mellom tre og åtte ganger så mye som kraftmaster.

Det kom fram på en omfattende høring om Hardangerledningen og sjøkabelproblematikken på Stortinget tirsdag. Høringen ble arrangert i regi av Høyre og hadde blant annet som mål å diskutere utfordringer knyttet til teknologi og kostnad.

– Ikke enkelt

Divisjonsdirektør Gøran Salomonsen i ABB Power Products opplyste at det kan koste mellom tre og åtte ganger så mye å legge sjøkabler som å satse på luftlinje. Luftlinjealternativet er beregnet til å koste 1 milliard kroner, skriver Aftenposten.

Prisen vil også avhenge om man satser på vekselstrøm eller likestrøm. Med vekselstrøm må det legges sju kabler i fjorden, mens fem sjøkabler er nok hvis man satser på likestrøm.

– Det er nok en del som tror at sjø- og jordkabel er som å legge en skjøteledning under jorden eller i fjorden. Så enkelt er det ikke. Med jordkabler må det for eksempel bygges permanente anleggsveier som også kan brukes til vedlikehold. Med sjøkabler må man ha muffehus, ilandføringsanlegg, sier sjef for Norges Vassdrags- og energidirektorat, Agnar Aas.

Må ha ilandføringsanlegg

Ilandføringsanlegget vil ifølge Aas bli på 10.000 kvadratmeter og være 20 meter høyt, trolig i Norheimsund.

Eksperter fra kabelindustrien benyttet imidlertid høringen til å slå et slag for sjøkabler. Kjell Bjørlow Larsen fra kabelfabrikanten Nexans viste til at det er lagt sjøkabler over Gibraltarstredet og i Aqaba-bukta, og at det ikke har oppstått feil noen steder.

– Grunnlaget for å velge en god løsning i Hardanger er til stede, sa han. (©NTB)