Fire varebiler med folk i alle aldre ble stoppet, kontrollert, og sendt ut av Ålesund tirsdag (Foto: Stig Vågnes/Sunnmørsposten, © Sunnmørsposten)
Fire varebiler med folk i alle aldre ble stoppet, kontrollert, og sendt ut av Ålesund tirsdag (Foto: Stig Vågnes/Sunnmørsposten, © Sunnmørsposten)

Sigøynere jages fra bygd til bygd

Mens politiet bortviser sigøynerne for truende tigging, opplyser Politidirektoratet at det ikke eksisterer særskilte retningslinjer for hvordan man skal få bukt på problemet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Tigging er ikke straffbart, og dermed tillatt. Politiet kan ikke gjøre noe som helst. Men ved aggressiv tigging kan politiet velge å bøtelegge eller vurdere andre sanksjoner mot vedkommende.

– Men dette er et spørsmål for påtalemyndighetene, sier Morten Hojem Ervik, seksjonssjef for organisert kriminalitet ved Politidirektoratet til tv2nyhetene.no.

Opererer i store deler av landet

Et større følge med sigøynere, fordelt i fire biler, har de siste dagene blitt stoppet av politiet i Sogn og Fjordane og i Gudbrandsdalen etter klagestorm fra publikum om truende og aggressiv tigging, melder Sunnmørsposten.

– Vi har aksjonert mot en gruppe familiefolk med småbarn på bakgrunn av klager fra publikum om aggressiv oppførsel og tilgrising.

– Da dette handler om utenlandsk familiefolk med gyldig oppholdstillatelse, fulgte vi den praksisen gruppen har blitt møtt med ved andre politidistrikt, og bortviste dem fra vårt distrikt, forteller operasjonsleder Einar Rostad ved Sunnmøre politidistrikt til tv2nyhetene.no.

Ved flere tilfeller har politiet valgt å bortvise gruppen fra politidistriktet - med det resultatet at de oppsøker andre distrikter og fortsetter sin virksomhet der.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Politiet i Ålesund stoppet flere utenlandsregistrerte kjøretøy på veg inn til sentrum tirsdag ettermiddag. (Foto: Staale Wattø/Sunnmørsposten, © Sunnmørsposten)

Lurte til seg penger

Søndag aksjonerte gruppen i Gudbrandsdalen hvor de oppsøkte en rekke gårdsplasser rundt Lillehammer. Gruppen skal ha forklart at de hadde fått motorstans, og ba om penger for å kjøre til nærmeste bensinstasjon for å fylle drivstoff.

Ved et tilfelle skal de ha lurt til seg 400 kroner fra en eldre kvinne ved å forklare at de ville komme tilbake med pengene etter at de hadde fylt bensin. I tillegg skal de også ha «delt ut» roser til folk i Lillehammer, for deretter å kreve betaling.

Operasjonsleder Rostad mener de løste problemet slik det var mest hensiktsmessig for alle partene. Han mener det ikke foreligger grunnlag for ytterligere tiltak mot mobil tigging.

– De har ingen fast bostedsadresse, deres økonomiske situasjon er uoversiktlig, og det er barn involvert. Vi så det ikke hensiktsmessig å gi dem bøter, og det ville vært for graverende å utvise dem fra Norge, sier Rostad.

Byråkratisk jungel

Seksjonssjef Morten Hojem Ervik ved Politidirektoratet understreker at deres oppgave er å kartlegge fenomener, for deretter sørge for at politidistriktene er kompetente nok - og har de ressursene som trengs - til å håndtere problematikken.

– Når det gjelder etterforskning og påtalespørsmål, er dette et spørsmål for påtalemyndighetene, sier Ervik, og henviser til riksadvokaten.

Men riksadvokaten ønsker ikke å uttale seg om saken.

– Vi er ikke en operativ etat, og vi ønsker derfor ikke å uttale oss om det som foregår nå. Vi vil få det inn som en klagesak, og behandler dette i ettertid, får tv2nyhetene.no oppgitt av presseansvarlig hos riksadvokaten. Etaten henviser til Kripos, som jobber med organisert kriminalitet.

Vil aksjonere mot de omreisende

– Dette er ikke under vårt mandat, og vi har derfor ikke valgt å sette søkelys på problematikken. Det er opp til distriktene å håndtere dette, sier informasjonsrådgiver Leif Rune Gully i Kripos til tv2nyhetene.no.

Onsdag morgen meldte Sogn og Fjordane politidistrikt at gruppen var på vei inn til deres distrikt.

– Vi har valgt å sette søkelys på dette da det har kommet flere meldinger fra andre politidistrikt om deres adferd. Slik oppførsel er ikke ønsket her hos oss, og vi vil fortløpende vurdere å aksjonere mot dem hvis de foretar seg ulovligheter, sier operasjonsleder Wenke Hope ved Sogn og Fjordane politidistrikt til tv2nyhetene.no.

Hope forteller at de ønsker å komme i kontakt med publikum som opplever aggressiv tigging fra de omreisende.