KREVER GRANSKING: Frp leder Siv Jensen synes konsesjonstildelingen fremstår som svært spesiell og uheldig, og at hele saken bør granskes. (Foto: TV 2)
KREVER GRANSKING: Frp leder Siv Jensen synes konsesjonstildelingen fremstår som svært spesiell og uheldig, og at hele saken bør granskes. (Foto: TV 2)
FJERNVARME: Her på Gjøvik skulle energiselskapet Daimyo drevet et fjernvarmeanlegg. (Foto: TV 2)
FJERNVARME: Her på Gjøvik skulle energiselskapet Daimyo drevet et fjernvarmeanlegg. (Foto: TV 2)

Energiselskap fikk konsesjon etter to avslag - Frp krever gransking

Selskapet fikk konsesjon på fjernvarmeanlegg etter to avslag. Samtidig som de ga en halv million kroner til Senterpartiet.

– Dette lukter korrupsjon, sier Frp-leder Siv Jensen.

Energiselskapet Eidsiva som ga Senterpartiet en halv million kroner, fikk konsesjon på et fjernvarmeanlegg til tross for at en konkurrent ble ansett som langt bedre av NVE.

To avslag

Det lille energiselskapet Daymio skulle ha drevet fjernvarmeanlegg på Gjøvik. I konkurranse med giganten Eidsiva Bioenergi, som er heleid av Eidsiva Energi, trakk Daymio det lengste strået.

«Ut fra beregnet nytte/kostnadsfaktor for prosjektene, vurderer NVE lønnsomheten til DREs prosjekt som klart best» het det da konsesjonen ble tildelt etter to års arbeid i juni 2009.

På dette tidspunktet hadde Eidsiva nettopp overført en halv million kroner i støtte til Senterpartiet, partiet til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen som har siste ord i konsesjonssaker.

«Ingen kommentar»

– I ettertid, skulle du ønske at Senterpartiet ikke hadde tatt i mot disse 500.000 kronene fra Eidsiva?

– Nei, det har jeg ingen kommentar til. Det hadde ikke noe med oss og den saken å gjøre i det hele tatt, sier Sigrid Hjørnegård, statssekretær i Olje- og energidepartementet (Sp).

– Men det ser litt rart ut, gjør det ikke det?

– Nei, nei, det er to helt uavhengige saker, og det har ikke noe med hverandre å gjøre, fortsetter Hjørnegård.

Anket avslaget

Eidsiva ga ikke opp kampen om konsesjonen. De anket avgjørelsen til Norges vassdrags- og energidirektorat, og ba i tillegg om at Daymio ble nektet å starte byggingen.

Men NVE ga grønt lys for byggestart - og mente nok en gang at Daymio var det beste alternativet:

«Etter NVEs vurdering vil fjernvarmeanlegget i Gjøvik basert på løsningen til Daimyo Rindi Energi AS være mer samfunnsmessig rasjonelt sammenlignet med det planlagte fjernvarmeanlegget til Eidsiva Bioenergi»

Dermed lå alt til rette for Daimyo.

Måtte stoppe bygging

Men det var før ankesaken havnet hos olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Her fikk nemlig Eidsiva medhold i at Daymio måtte stoppe byggingen mens departementet behandlet klagen. Dette skal være så uvanlig at NVE ikke kan huske at det har skjedd før.

Daymio fikk ikke en gang lov til å legge ned noen rør mens Storgata i Gjøvik likevel ble gravd opp.

Følte seg motarbeidet

Styrelederen i selskapet ønsker ikke å stille til intervju om saken. Men TV 2 vet at Daymio på dette tidspunktet følte seg motarbeidet fra politisk hold.

– Nei, det vil jeg avvise. Vi hadde ordentlige møter med alle parter, og det var svært engasjerte parter på begge sider. Sånn at jeg mener vi har behandlet begge partene likt, sier statssekretær Sigrid Hjørnegård til TV 2 Nyhetene.

Men etter det TV 2 erfarer følte Daymio seg så sikre på at Eidsiva ville bli favorisert, at de valgte å selge seg ut mens de fortsatt kunne dekke kostnadene

Da konsesjonssaken ble endelig avgjort i sommer var det bare Eidsiva som stod som enslig søker. Uten at departementet av den grunn mente at Eidsiva var best:

«Grunnen til at NVE ikke ga Eidsiva konsesjon, var at DRE (Daimyo Rindi Energi AS) sitt prosjekt ble ansett for å være bedre»

Krever uavhengig granskning

Det er for tidlig å trekke konklusjoner, men Frp-leder Siv Jensen liker ikke det hun hører.

– Jeg tror det er mange som lurer på om det er rent trav i denne saken, sier hun til TV 2 Nyhetene.

– Den fremstår som veldig spesielt og uheldig. Det er klart at når det nå kan sås tvil om olje- og energidepartementets rolle i dette - så er det all mulig grunn til både å ha en helt uavhengig gransking av hele saken. Og samtidig er det behov for å bringe Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité på banen, mener hun.

Siv Jensen mener departementets rolle i saken raskt må bringes på det rene.

– Når det her kan virke som at man har vært ute og kjøpt seg politisk innflytelse, så blir saken veldig alvorlig, sier Jensen.

– Nettopp derfor må vi raskt få i gang en uavhengig gransking, og sørge for at kontrollkomiteen også ser på departementets rolle i dette.