SØKER STØTTE FRA HØYRE: Justisminister Knut Storberget under Justis  og politidepartementet sitt seminar om arbeidet med forslag til innføring av datalagringsdirektivet i norsk rett. (Foto: Cornelius Poppe)
SØKER STØTTE FRA HØYRE: Justisminister Knut Storberget under Justis og politidepartementet sitt seminar om arbeidet med forslag til innføring av datalagringsdirektivet i norsk rett. (Foto: Cornelius Poppe)

Får kritikk for forslag om å fjerne ankenemnd

Advokater og organisasjoner kritiserer justisminister Knut Storberget (Ap) for et forslag om å fjerne en uavhengig ankenemnd for voldsofre.

Ofrenes rettssikkerhet blir svekket, frykter bistandsadvokater og organisasjoner som jobber for voldsofres rettigheter.

Det var i sommer at Justisdepartementet la fram forslag om ny voldsoffererstatningslov. Storberget vil fjerne erstatningsnemnda som er ankeinstans for voldsofre. Nemnda gir uavhengig vurdering av ankesaker, og består av en dommer, en advokat som er spesialist på personskader og en medisinsk spesialist.

Storberget vil overføre ankebehandlingen til statsforvaltningen. Målet er å kutte saksbehandlingstiden, og det er snakk om en årlig innsparing på 300.000-400.000 kroner.

– Hvis erstatningsnemnda fjernes, vil dette bety en svekket rettssikkerhet for voldsofre. I dag behandler den uavhengige nemnda rundt 500 ankesaker, sier advokat Thomas Benestad, spesialist på voldsoffersaker, til Aftenposten.

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) jobber for å bistå kvinner som har vært utsatt for vold. Organisasjonen er enig med Benestad. Storberget har hatt gode intensjoner, men det mangler oppfølging, mener JURK.

Storberget har ikke kommentert saken overfor Aftenposten, men hans informasjonsrådgiver Stian Stang Christiansen sier forslaget fortsatt er på høring og at departementet vil gå gjennom alle uttalelsene før det tar stilling videre i saken. (©NTB)