riisjohansen (Foto: Erlend Aas)
riisjohansen (Foto: Erlend Aas)

Riis-Johansen ukjent med pengegave

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) sier han ikke var kjent med at Senterpartiet mottok penger fra de to kraftselskapene Troms Kraft og Eidsiva Energi.

– Jeg kjente ikke til tilskuddene som ble gitt til Senterpartiet fra Eidsiva og Troms Kraft. Habilitet har derfor ikke vært et tema i behandlingen av saker som angår disse to selskapene, sier Riis-Johansen til NTB.

Mottok pengestøtte

Torsdag skrev Dagens Næringsliv at de to kraftselskapene i fjor ga 700.000 kroner til Senterpartiet. Sp har de siste fem årene styrt Olje- og energidepartementet og de to kraftselskapene har flere store konsesjonssøknader inne hos departementet, samt hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som ligger under departementet.

Les også: Senterpartiet tilbakebetaler pengestøtte

Riis-Johansen er den som i siste instans avgjør konsesjonssøknader fra kraftselskaper.

– Framover vil jeg sørge for at min habilitet blir vurdert i saker hvor det kan stilles spørsmål ved dette. Her vil jeg følge reglene som gjelder for statsråder og habilitet, sier statsråden.

Lov forby partistøtte

Troms Kraft ga 200.000 kroner og Eidsiva Energi ga 500.000 kroner i prosjektstøtte i forbindelse med utarbeidelsen av en rapport om fornybar energi.

Partilovens bestemmelser om adgang til å motta gaver, forbyr offentlig kontrollerte selskaper å gi partistøtte.

Det skal ha vært etter en egen gjennomgang av økonomisk partistøtte at Sp oppdaget at gavene brøt med partistøttereglene.

Senterpartiet vedtok torsdag kveld å betale tilbake pengene. (©NTB)