Troens Bevis i Kvinesdal. (Foto: TV 2)
Troens Bevis i Kvinesdal. (Foto: TV 2)

Nødhjelp-penger gikk til Moland og French

Penger samlet inn av skoleelever i Sarons Dal som skulle gå til sexmisbrukte barn i Kongo ble i stedet brukt til å lette soningsforholdene for Joshua French og Tjostolv Moland.

Dinastiftelsen, som ledes av predikant Rune Edvardsen, har samlet inn store beløp fra skoleelever og bedrifter for blant annet å hjelpe sexmisbrukte barn og kvinner i Kongo. Nå viser det seg at deler av pengene har gått til å lette soningsforholdene for Tjostolv Moland og Joshua French.

Skal hjelpe sexmisbrukte barn

Gavene som er er samlet inn kommer fra blant andre skoleelever, barnehagebarn og bedrifter. Ifølge Dinastiftelsens hjemmeside og brosjyremateriell skal pengene gå til å hjelpe sexmisbrukte barn og kvinner, og til å bidra til fred i Kongo.

At stiftelsen også bruker penger på å lette soningsforholdene for Tjostolv Moland og Joshua French, blir det ikke opplyst om.

Bibish Olendehi var gift med mannen Tjostolv Moland er dømt til døden for å ha drept i Kongos jungel. Hver måned mottar hun et pengebeløp fra Dinastiftelsen. Siden mai i fjor har hun mottatt 200 dollar i måneden.

Leder begge organisasjonene

Daglig leder i Dinastiftelsen er predikant Rune Edvardsen. Helt siden Tjostolv Moland og Joshua French ble arrestert i i Kongo i mai i fjor, har Edvardsen vært engasjert i arbeidet med å få dem hjem til Norge.

– Helt i fra begynnelsen så var det slik at jeg vet hva Kongo er for noe. Hadde jeg blitt sittende i fengsel i Kongo hadde jeg likt at noen hadde stått på for å få meg ut, sier Edvardsen til TV 2 Nyhetene.

Dinastiftelsen har kontor hos misjonsorganisasjonen Troens Bevis i Sarons Dal i Kvinesdal. Rune Edvardsen er daglig leder i begge organisasjonene.

Ingen andre hos Troens bevis ønsker å snakke om pengene som hver måned overføres fra Dinastiftelsen til enken i det norske Kongo-dramaet.

Russen vil gi penger til stiftelsen

Hos Troens bevis henviser man til at det er Rune Edvardsen som privatperson og Dinastiftelsen som har engasjert seg for Moland og French. Ikke Troens Bevis. Men TV 2 vet at et femsifret beløp samlet inn av Troens Bevis under sommerstevnet i Sarons dal, er gitt videre til Dinastiftelsen.

Det siste halvannet året har elever her ved Flekkefjord Videregående samlet inn nærmere 200.000 kroner til Dinastiftelsen. Også neste års russekull vil gi penger til stiftelsen, men innsamlingslederen har ikke fått opplyst at enken i Kongo får månedlige bidrag fra stiftelsen..

– Jeg kjenner de folka som jobber med dette eller jeg har i hvertfall blitt kjent med de. Og jeg vet at det er et hjerte de har for den saken. Og jeg tror ikke de kunne brukt det på noe annet. Det gir bare ikke mening. E synes det er trist at folk begynner å tvile på det nå. For det blir jo det det blir.

Oppretter tilsynssak

Nå har lotteri og stiftelsestilsynet interessert seg for saken. Basert på opplysningene TV 2 har lagt fram vil de opprette tilsynssak for å se om pengestøtten til enka i Kongo bryter med Dina-stiftelsens vedtekter:

– Av det vi har fått av opplysninger her, så må vi vurdere og se på det vedtektssettet som ligger og se på formålet i det. Og da få vurdert de utdelingene som er gjort er gjort i samsvar med formålet, sier seniorrådgiver Terje Gjertsen i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tilsynets oppgave er å kontrollere at pengene som samles inn faktisk brukes til det formålet som er nedfelt i stiftelsens vedtekter.

– Vi må se om det er noe i det. Hvis det er noe i dette kan det medføre reaksjoner etter stiftelsesloven, sier Gjertsen.

Hvis tilsynet finner brudd på vedtektene kan det bety at penger som er brukt i Kongo må tilbakeføres til Dina-stiftelsen.