HODEBRY: TV 2s politiske redaktør Stein Kåre Kristiansen mener statsrådene har utvist usedvanlig dårlig dømmekraft da de valgte å beholde teppene de hadde fått i embets medfør. Nå velger utenriksminister Jonas Gahr Støre å levere tilbake gavene som følge av massiv kritikk fra medier og opposisjonen. (Foto: Scanpix)
HODEBRY: TV 2s politiske redaktør Stein Kåre Kristiansen mener statsrådene har utvist usedvanlig dårlig dømmekraft da de valgte å beholde teppene de hadde fått i embets medfør. Nå velger utenriksminister Jonas Gahr Støre å levere tilbake gavene som følge av massiv kritikk fra medier og opposisjonen. (Foto: Scanpix)

Støre leverer tilbake tepper

Utenriksminister Jonas Gahr Støre ønsker ikke lenger å beholde gavene han mottok på tjenestebesøk i Afghanistan.

– I tråd med det regjeringens medlemmer er blitt enige om har jeg i dag overlevert Utenriksdepartementet de teppene jeg hadde i privat eie, sier utenriksministeren i en pressemelding som ble publisert på Utenriksdepartementets hjemmesider torsdag ettermiddag.

Støtter beslutningen

Forrige uke ble det kjent at flere regjeringsmedlemmer har beholdt gaver de har fått i jobbsammenheng, mens øvrige offentlige tjenestemenn må levere inn gaver som de får i embets medfør.

Statsrådene Anne-Grete Strøm-Erichsen og Jonas Gahr Støre er blant politikerne som VG har omtalt i en rekke artikler.

Fredag ble det bestemt at gavereglene for regjeringens medlemmer umiddelbart skulle endres slik at det harmonerer med det som gjelder for offentlige tjenestemenn.

– Jeg støtter denne beslutningen fordi den rydder til side den tvil som har fremkommet omkring gaver de siste dagene, sier Støre i pressemeldingen.

Fastholder tidligere uttalelser

Verdien av de fem teppene utenriksministeren mottok på tjenestebesøk i Afghanistan har blitt anslått til 20.000 kroner.

I mandagens pressemelding benyttet Støre nok en anledning til å presisere at han har overholdt gjeldende regelverk.

– Når det gjelder de spørsmål som har blitt reist om de gavene jeg valgte å beholde i tråd med det forrige regelverket, har jeg følgende kommentar:

– Skatt Øst har overfor meg i dag gitt uttrykk for at likningsmyndighetene gjennom godtakelsen av mine selvangivelser for 2006 og 2009, har akseptert den taksering jeg har lagt til grunn for teppenes verdi.

– For å rydde enhver tvil til side, har jeg i dag fått samtlige tepper taksert, og taksten viser at jeg hadde et godt grunnlag for det anslaget jeg gjorde - taksten viste seg endog å være noe lavere, sier Støre.

Avgiftsfritak

Når det gjelder tollbehandling av offentlighetsgaver (gaver mottatt blant annet ved offisielle besøk i Norge og i utlandet), slår Håndbok for politisk ledelse fast at det for slike gaver er et normalt toll- og avgiftsfritak.

Fritak gis av tollmyndighetene ved innførselen.

Denne rutinen for tollbehandling har ikke vært godt nok fulgt opp i UD, og departementet vil derfor nå innskjerpe denne rutinen og sørge for korrekt tollbehandling i framtiden.