KRITISERER KOMMUNENS KONTROLLRUTINER: Akhenaton de Leon som leder Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo etterlyser bedre kontrollrutiner. (Foto: Stein Akre, © TV 2)
KRITISERER KOMMUNENS KONTROLLRUTINER: Akhenaton de Leon som leder Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo etterlyser bedre kontrollrutiner. (Foto: Stein Akre, © TV 2)

Krever etnisk delte aldershjem

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo krever aldershjem basert på etnisitet, rett til statsborgerskap for alle som fødes i Norge og rett til dobbelt statsborgerskap.

I tillegg vil innvandrerorganisasjonene ha kvotering av minoritetsnordmenn på høyere nivå i Oslo kommune og egne flerkulturelle kulturhus og eldresentre, skriver Klassekampen.

– Våre barn fødes i Norge, men får ikke statsborgerskap. Det er noe mange vil kjempe for, sier rådsleder Akhenaton de Leon.

I dag får barn med en mor eller far som har norsk statsborgerskap, automatisk norsk statsborgerskap. Er ikke foreldrene statsborgere i Norge, får heller ikke barna norsk statsborgerskap.

Han mener også kravet om aldershjem tilrettelagt for ulike etnisiteter er svar på et reelt behov.

– Et aldershjem skal tilpasse seg behovene til individet når det gjelder språkkunnskaper, religiøse behov og besøk. I Norge ser vi på sykehus at Ole får ett besøk i uka, mens Ali får hele familien. Det krever organisering. Vi betaler skatt - det må vi huske på, sier de Leon. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2