Vil ha Israel med i ikkespredningsavtalen

Det internasjonale atomenergibyrået gjør nye framstøt for å få med Israel i Den kjernefysiske ikkespredningsavtalen (NPT).

Under et besøk i Israel i august møtte lederen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) Yukiya Amano israelske ledere.

Et initiativ fra arabiske land om at Israel bør undertegne NPT-avtalen ble diskutert under møtet, ifølge IAEA.

Israel står utenfor avtalen som er undertegnet av 189 land, og landets atomprogram er forbundet med stort hemmelighold. Landet regnes for å være alene om å ha atomvåpen i Midtøsten.

Israel har tidligere satt betingelser om at det må bli reell fred i Midtøsten før landet undertegner avtalen.

I mai la de 189 landene som har sluttet seg til NPT-avtalen fram en erklæring som oppfordret Israel til å skrive under. Landene ble også enige om at det i 2012 skal holdes en egen konferanse der Midtøsten som atomvåpenfri sone skal være tema. (©NTB)