LITE ULYKKESUTSATT: Vogntog har sjelden skyld i dødsulykker de er innblandet i. (Foto: Skovdal & Skovdal)
LITE ULYKKESUTSATT: Vogntog har sjelden skyld i dødsulykker de er innblandet i. (Foto: Skovdal & Skovdal)

Vogntog uten skyld i to av tre dødsulykker

Vogntog er sjeldnere innblandet i ulykker enn andre kjøretøyer, viser ny rapport.

Vogntog utløser bare en tredel av dødsulykkene de er innblandet i på norske veier. For møteulykker er tallet bare 20 prosent.

Ulykkene oppstår som oftest ved at en annen bil kommer over i feil kjørefelt, viser en gjennomgang Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort av rapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper, gjengitt i Aftenposten.no.

33 prosent

Det var 115 dødsulykker på norske veier mellom 2005 og 2008 der vogntog var involvert, men vogntoget utløste bare 39 av disse, det vil si 33 prosent.

80 av dødsulykkene var møteulykker, og vogntog utløste 16 av dem, det vil si 20 prosent.

Front mot front

Den vanligste årsaken til vogntogulykker er at en personbil kommer over i feil kjørefelt.

– I de fleste tilfeller er vogntoget altså ikke den utløsende part, men konsekvensene blir fatale på grunn av vogntogenes størrelse og vekt, slår rapporten fast.

Når man tar hensyn til hvor langt vogntogene kjører, er de sjeldnere involvert i ulykker enn andre kjøretøyer, slår TØI fast. (©NTB)