TRENGER TRIM: Fedme hos unge kan gi mange helseplager. (Foto: Anthony PICORE)
TRENGER TRIM: Fedme hos unge kan gi mange helseplager. (Foto: Anthony PICORE)

Hjerteleger: – Mer gym i skolen

En ny tysk studie viser at flere gymtimer i skolen fører til betydelig bedre helse for elevene. Blant annet minker risikoen for overvekt og hjerte- og karsykdommer.

– Det burde bli obligatorisk med flere gymtimer i skolen, sier Katharina Machalica ved universitetet i Leipzig, der studien er gjennomført.

Funnene ble lagt fram på en europeisk legekonferanse i Stockholm tirsdag.

Det er særlig barn fra familier med lav inntekt som vil nyte godt av mer aktivitet, siden barn i denne gruppen oftere er overvektige og har større risiko for hjerte- og karsykdommer en barn fra familier med bedre økonomi.

De tyske forskerne har undersøkt helsen til 256 sjetteklassinger ved to ulike skoler. I utgangspunktet hadde lavinntektsbarna dårligere helse enn barna fra familier høyere inntekt.

Som ledd i studien fikk halvparten av elevene ved de to skolene fem ekstra gymtimer i uken. Ett år senere hadde elevene med flest gymtimer forbedret sin helsetilstand, og forbedringen var størst for barna fra familiene med lav inntekt. (©NTB)