Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. (Foto: Anja Måkestad / TV 2/)
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. (Foto: Anja Måkestad / TV 2/)

Kunnskapsministeren mener foreldre må bli flinkere til å motivere

Den norske skolen sliter med for dårlige elevresultater og stor frafall.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Mange foreldre må bli flinkere til å oppmuntre barna slik at de får større interesse for skole og læring, mener kunnskapsministeren.

Norsk skole sliter med skoleelever som oppnår middelmådige resultater i fag som lesing, matematikk og naturfag. I videregående skole er frafallet alarmerende høyt. Og det er manko på motiverte studenter som satser på høyere utdanning. Eksperter mener mange foreldre ikke er flinke nok til å motivere barn og unge. Og at dette har en stor betydning.

NETTMØTE: Hvordan kan du bidra til ditt barns skolegang?

Viktig rolle

– Jeg tror mange foreldre ikke er klar over hvor viktig deres interesse for ungenes skolearbeid er, både i forhold til hvordan ungene føler at de mestrer det de lærer på skolen og om ungene selv er interessert i det som foregår på skolen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen til TV 2 Nyhetene.

– Hva kan være årsaken?

– Noen tenker kanskje at i det øyeblikket ungene går inn skoleporten så er det skolen som har ansvaret og så kan de konsentrere seg om fritiden. Andre har kanskje dårlig erfaringer fra sin egen skoletid og tror ikke at de kan bidra med noe særlig. Og noen kan eksempelvis synes at mattestykkene er vanskelig og at det å støtte opp om leksearbeid betyr at du skal kunne alt. Det stemmer jo ikke, sier Kristin Halvorsen.

Mens skolen skal ta seg av læring, er ingen bedre egnet til å motivere og stimulere barna, enn egne foreldre. Her kan mange bli flinkere mener professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda. Han er klar på at mange foreldre kan gjøre mer for å motivere og stimulere barna. I følge Haug er potensialet, både for den enkelte og samfunnet, stort. Det samme mener lederen for Foreldreutvalget i grunnskolen Loveleen Brenna. Hun tror mange foreldre undervurderer sin egen betydning.

– Mange har mye å gå på

– Det avgjørende er foreldrenes interesse for skolen og der han mange mye mer å gå på i å følge dem opp hver eneste dag og få ungene til å fortelle hva som foregår på skolen, forteller Halvorsen til TV 2 Nyhetene.

TV 2 Nyhetene er tilstede i undervisningen på Ortun ungdomsskole i Bergen. Her er det ikke noe å si på motivasjonen til elevene i klasse 10 C på Ortun skole i Bergen. I følge rektor en klasse utenom det vanlige. Men han er bekymret for utviklingen som viser at for mange foreldre pusher og motiverer barna for lite i forhold til skole og lekselesing.

– Det er viktig, fordi uten dette så forstår ikke ungene at det må en arbeidsinnsats til, at de må legge seg i selen for å få en god utdannelse. Det er avgjørende for hvor godt de skal få det senere i livet, sier rektor Ivar Skjelten.

– Hvorfor er det slik tror du?

– Kanskje er det litt for enkelt i Norge i dag. Alle har det så godt at det er vanskelig å forstå at utdannelse er viktig.

Norske utdanningsinstitusjoner har vært igjennom et hav av reformer. En rekke tiltak og hundrevis av millioner pløyd inn for å styrke skolen og forbedre skoleresultatene. Elevene i 10 C, en av avgangsklassen på Ortun skole i Bergen, har en klar formening om at foreldre er nøkkelen dersom man lykkes.

NETTMØTE Hvordan kan du bidra til ditt barns skolegang?

– God rytme viktig

Kathrine Neteland (15) og Emma Robson (14) er enig i at foreldres betydning er viktig.

– De er viktig at foreldre motiverer ungene slik at de synes det er gøy å lære. Det er viktig for å komme inn i en god rytme, sier Kathrine.

Emma Robson, som nettopp har vendt tilbake fra tre års skole i Storbritannia, mener norske foreldre har noe å lære.

– Det er et helt annet syn på skole, foreldrene stiller mye strengere krav til egne barn, og det kreves mer på skolen også, sier Emma.

Andreas Tveita Nesje mener det er viktig at foreldre pusher barna, slik de gjør på idrettsbanen.

– Grunnlaget legges jo tidlig, sier Andreas. Ketil-Emil Søiland og Nicholas Storeng er enige og de mener mange foreldre kanskje overlater for mye til skolen.

Må bli mer sultne

Foreldre som klarer å motivere barna er avgjørende. Man må rett og slett bli mer sultne på utdanning og kunnskap, mener Skjelten.

– Er det forskjell på norske og utenlandske foreldre?

– Utenlandske foreldre ser mye tydeligere hvor viktig utdannelse er. De kommer ofte fra et samfunn hvor utdannelse betyr forskjellen på et godt liv eller et dårlig liv. Og derfor er motivasjonen hjemme og presset på ungene mye sterkere enn det er hos norske foreldre, erfarer Skjelten.

– Som statsråd er du opptatt av å bygge og utvikle skolen. Hvor viktig er foreldrene dersom man skal lykkes?

– Foreldrenes interesse er helt avgjørende for om barna lykkes på skolen. Det er ingen foreldre som er for dårlige til å støtte opp om barna sine uansett egen bakgrunn. Bare den interessen du viser for dine egen barns skolearbeid, det som kan stimulere dem, det som gjør at de mestrer, at de får heiarop, at de blir oppmuntret, at noen har forventninger til dem. Det virker på ungenes skolegang, fastslår skolestatsråden.