GJELDSRÅD: EN vellykked satsing for Nav, viser evaluering. (Foto: NAV/AFP montasje: TV 2)
GJELDSRÅD: EN vellykked satsing for Nav, viser evaluering. (Foto: NAV/AFP montasje: TV 2)

Trygdesvindler for milliarder

7437 personer er politianmeldt for å ha svindlet til seg 870 millioner kroner i trygd her i landet siden 2005.

I april gikk politiet Bergen til storaksjon for å avsløre svindel med støtte til enslige forsørgere. Tolv personer ble siktet i det politiet og Nav har kalt «Operasjon trygd».

– Mange stønadsmottakere har funnet hverandre igjen etter den saken. Rundt 50 stykker har meldt fra, sier direktør Magne Fladby i Nav Kontroll og innkreving til Dagens Næringsliv.

117.000 i snitt

En gjennomgang viser at Nav har politianmeldt trygdesvindel for 870 millioner kroner fra 2005 og fram til 1. april i år. 7437 personer er i samme periode anmeldt til politiet for slik svindel.

Det betyr at gjennomsnittssvindleren har fått utbetalt 116.983 velferdskroner vedkommende ikke skulle hatt.

Mørketall

Navs statistikk baserer seg på saker som er anmeldt til politiet, ikke på rettskraftige dommer, og mørketallene er trolig store.

– Vi kan regne med at det svindles for milliardbeløp årlig, sier Fladby.

Overrasket over omfanget

I Sverige er det utført undersøkelser som anslår at den svenske velferdsstaten svindles for inntil 10 milliarder kroner i året. Legger man de svenske tallene til grunn, svindles den norske velferdsstaten for inntil 5 milliarder kroner hvert år.

– Vi er overrasket over at vi fortsatt finner såpass mange svindelsaker når vi forteller folk at de må regne med å bli kontrollert, sier Fladby. (©NTB)