Tidligere direktør Robert Hermansen.  (Foto: TV 2)
Tidligere direktør Robert Hermansen. (Foto: TV 2)

Hermansen siktet for grov økonomisk utroskap

Tidligere direktør i det statlige kullselskapet Store Norske sitter nå i avhør hos Økokrim, siktet for grov økonomisk utroskap.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hermansen er etter det TV 2 kjenner til siktet for grov økonomisk utroskap. Det siste døgnet har Økokrim gjennomført en storstilt aksjon for å sikre bevis rundt om i landet.

– Det foregår en omfattende bevissikring, noe mer ønsker vi ikke å kommentere om aksjonen, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim til TV 2.

I avhør

Gjennom en serie reportasjer har TV 2 avslørt at Hermansen har hatt tette bånd til underleverandører av Store Norske, samt at han har mottatt penger privat av de samme underleverandørene.

To personer er siktet i saken, en har vært konsulent for Store Norske - den andre er Robert Hermansen som i dag har sittet i avhør hos Økokrim.

– Mistanken retter seg inn mot grov økonomisk utroskap, bekrefter Thorsen

– Hva innebærer det?

– Det betyr at man har handlet i strid med selskapets interesser.

– Uvirkelig

Robert Hermansens forsvarer, advokat Christian B. Hjort, sier til TV 2 Nyhetene at Hermansen opplever siktelsen som uvirkelig.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen. Han har i alle sammenhenger forsøkt å ivareta interessene til Store Norske, sier Hjort.

– Hvordan opplever han siktelsen?

– Hermansen føler at siktelsen er uvirkelig. Nå ønsker han å bidra til å oppklare de faktiske forhold i saken.

Siktet to selskaper

Siktelsen omfatter også to selskaper. Etter det TV 2 kjenner til dreier dette seg om underleverandører av Store Norske - rederiet Jebsen og entreprenørselskapet LNS. Begge selskaper som fikk lukrative kontrakter av nettopp Robert Hermansen.

Økokrim anser saken både som kompleks og alvorlig.

– Vi har prioritert saken ganske høyt, så det er forholdsvis store ressurser som er satt inn, sier Thorsen.

– Ingen kommentar

LNS ønsker ikke å la seg intervjue om saken, men viser til en pressemelding selskapet har sendt ut.

– Ettersom vi er under etterforskning av Økokrim er det selvfølgelig ikke naturlig for oss å kommentere innholdet i siktelsen. Vi tar siktelsen til etterretning og registrerer at Økokrim har fått rettens medhold i å gjøre nødvendige beslag ved vårt hovedkontor som ledd i etterforskningen. Disse beslagene ble gjort i går, skriver administrerende direktør Malvin Nilsen.

Selskapet har engasjert advokatfirmaet Wiershold, revisjonsselskapet Kjellstrup & Wiggen og dataselskapet IBAS til å foreta en ekstern undersøkelse.

– LNS selv tok kontakt med Økokrim allerede i begynnelsen av juli og erklærte fullt samarbeid. Wiersholm er engasjert for å få frem faktum og overlevere det til Økokrim. Dette arbeidet er godt i gang og fortsetter. LNS mener at selskapet har opptrådt korrekt, men dersom det skulle være feil, vil selskapet selvfølgelig gjøre opp for seg, sier advokat Jan Fougner i Wiersholm til TV 2.

Seks års fengsel

Strafferammen for grov økonomisk utroskap er seks års fengsel. Men Økokrim utelukker ikke at saken også har et større omfang.

– Generelt så kan saken utvikle seg over tid, men jeg vil ikke kommentere det noe mer nå, sier Thorsen.

Dette er saken:

* Store Norske Spitsbergen Kullompani (SNSK) har siden 1916 drevet kullgruvedrift på Svalbard. Selskapet eies 99,9 prosent av den norske stat og har spilt en viktig strategisk rolle for norsk tilstedeværelse på den arktiske øygruppen.

* Robert Hermansen var direktør for Store Norske Spitsbergen kulkompani fra 1999 til 2008. Hermansen har fått æren for at selskapets drift ble lønnsom. Da han sluttet ble det reist en byste av ham i Longyearbyen.

* TV 2 har i en serie reportasjer satt søkelyset på Hermansen og hans private relasjoner til underleverandører av Store Norske.

* I en rapport fra meglerhuset Pareto, slaktes avtalene med tre underleverandører som uforståeølig dyre og langvarige. Det dreier seg om landtransport av kull på Svalbard med selskapet Leonard Nilsen & Sønner (LNS), sjøfrakt av kull fra Svalbard med rederiet Jebsen og salg av kull med det tyske selskapet Oxbow.

* Ingen av avtalene ble lagt ut på anbud, hverken da de ble inngått eller fornyet.

* Robert Hermansen mottok et privat lån på en million kroner fra LNS mens han fortsatt var direktør på Svalbard. LNS investerte også 2 millioner kroner i et av Hermansens private selskaper, Mineralutvikling. LNS fikk aldri aksjer for investeringen

* TV 2 har også avdekket at Hermansen i 2004 ønsket å kjøpe 49,9 prosent av aksjene i Store Norske. Han var villig til å betale 100 millioner kroner for aksjene. Pengene skulle han få låne av de tre underleverandørene, det tyske selskapet SSM (som har senere skiftet navn til Oxbow).

* Styret i Store Norske har engasjert revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers og advokatfirmaet BA-HR for å granske alle sider av disse avtalene. I slutten av juni ble en foreløpig rapport overlevert styret. Granskerne mener å ha funnet forhold som kan være straffbare. Selskapet har derfor bedt politiet se på saken.

* Robert Hermansen har trukket seg fra flere av sine offentlige styreverv etter TV 2s avsløringer, deriblant som styreleder i Troms Kraft.