FRYKTER SPLITTELSE: Anita Apelthun Sæle går sterkt i mot endringen av kristen kravet i Krf.  (Foto: TV 2)
FRYKTER SPLITTELSE: Anita Apelthun Sæle går sterkt i mot endringen av kristen kravet i Krf. (Foto: TV 2)

Frykter splittelse av KrF

Krf på Vestlandet er redd for splittelse dersom partiet går inn for fjerning av den omstridte bekjennelsesparagrafen.

På bibelskolen på Bildøy utenfor Bergen er reaksjonene sterke på utspillet til Dagfinn Høybråten. Ikke minst fra Anita Apelthun Sæle, tidligere stortingsrepresentant i KrF.

– Er du redd for splittelse av partiet?

– Ja. Men det jeg tror er den største faren er at kristenfolket ser på KrF som et ikke-tjenlig redskap lenger, og det er farlig for partiet, sier Apelthun Sæle til TV 2 Nyhetene.

Muslimer kan bli med i partiledelsen

Kristelig Folkepartis leder Dagfinn Høybråten støtter forslaget fra partiets strategiutvalg om å fjerne den omstridte bekjennelsesparagrafen.

Paragrafen krever at alle tillitsvalgte i partiet må bekjenne seg til den kristne tro.

– Vi er ikke opptatt av å avkreve trosbekjennelse. Vi er først og fremst opptatt av at folk står for de verdiene partiet står for, sier Høybråten til TV 2.

I teorien åpner en fjerning av paragrafen for at muslimer kan bli med i partiledelsen i KrF.

– Jeg tror det vil være en lite aktuell problemstilling, men det er klart at det finnes folk som kan stå inne for et kristent verdisyn. Hvis man kan det, så skal det ikke være noe hinder for å søke tillitsverv i KrF, sier partilederen.

453123

Kan bli harde tak

Men det kan bli harde tak om bekjennelsesparagrafen i Kristelig Folkeparti framover. Flere fylkeslag på Vestlandet har gått inn for at dagens paragraf skal bestå.

– Det er den som skiller partiet fra de andre partiene i Norge når det gjelder dette med basisfundament, sier fylkesleder i Møre og Romsdal KrF, Kjell Lode, til TV 2.

Fylkeslederen i Møre og Romsdal tror tradisjonelle KrF-velgere vil oppleve en fjerning av dagens bekjennelsesparagraf som dramatisk.

– Vi lever i en litt annen tid nå enn på 30-tallet, men det er fortsatt mange som husker seg tilbake. De som fortsatt stemmer KrF vil nok se på dette som et svik. Og jeg vil tro de kanskje har problemer med å identifisere seg med partiet, sier Kjell Lode.

Også studentene reagerer

Mange av studentene på bibelskolen på Bildøy er sterkt imot et kristelig folkeparti uten bekjennelsesparagraf.

– Det er viktig for partiet å stå for sitt standpunkt. KRISTELIG folkeparti, vektlegger Tonje Fare.

Mange av studentene her tilhører den konservative fløyen i partiet, og er redde for selve den kristne identiteten.