sandberg (Foto: Åserud, Lise/SCANPIX)
sandberg (Foto: Åserud, Lise/SCANPIX)

Frp mener politi-hijab er kvinneundertrykkende

Per Sandberg sier Fremskrittspartiet om nødvendig vil kjempe for en lovendring.

Fredag avgjorde Likestillings- og diskrimineringsnemnda at et forbud mot bruk av hijab til politiuniform er brudd på diskrimineringsloven.

Ombudet er fornøyd

Likestillings- og diskrimineringsombudet håper at avgjørelsen får Justisdepartementet til «å legge prestisjen til side» og godta at uniformsreglementet tillates.

– Nemnda slår nå fast at politiets uniformsreglement, som ikke tillater bruk av religiøse hodeplagg, er diskriminerende. Jeg forventer at Justisdepartementet legger prestisjen til side og aksepterer at uniformsreglementet endres slik at religiøse hodeplagg tillates, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar.

Ørstavik mener at en ikke-diskriminerende politiuniform vil gi oss et politi som i større grad speiler mangfoldet i befolkningen

– Dette vil åpne dører som i dag hindrer det mangfold og den integreringen samfunnet etterstreber. Det vil også øke tilliten til politiet, sier likestillings- og diskrimineringsombudet.

LES OGSÅ: Dette er striden om hijab i politiet

Frp: – Skaper ikke tillit

Nestleder Per Sandberg i Fremskrittspartiet er ikke enig i at et ja til politi-hijab vil øke tilliten blant befolkningen.

– For de fleste er hijab er uttrykk for kvinneundertrykkelse. En politi-hijab vil ikke gjenspeile nøytralitet og likhet, sier Sandberg til tv2nyhetene.no.

Han sier at Fremskrittspartiet nå vil ha prøvd at et nei til hijab i politiet faktisk er et brudd på gjeldende lover og regelverk, og legger til at partiet om nødvendig vil kjempe for en lovendring.

– Hvis lovene vi har ikke er gode nok, vil vi endre loven – slik at politiuniformen holdes nøytral, sier Per Sandberg.

– Norge gjør ikke som Belgia og Frankrike

Sandberg, som leder Stortingets justiskomité, hevder at fredagens avgjørelse viser at Norge går i en annen retning enn det andre land som Belgia og Frankrike har gjort.

I Frankrike ble hijab forbudt brukt på offentlige skoler i 2004, mens Belgia forbød hijaben på offentlige skoler i 2009.

– Land som Belgia, Frankrike og Tyrkia har et bedre erfaringsgrunnlag enn oss til å vurdere dette. Belgia og Frankrike gjør dette utfra sine erfaringer i inkluderings- og integreringsdebatten, men dagens avgjørelse er ut fra misforstått synsing, sier nestlederen i Fremskrittspartiet,