oljerigg (Foto: TV 2)
oljerigg (Foto: TV 2)

Det er Statoil som trenger strømmen via Hardanger

Det er ikke bergenserne som trenger ekstra strøm via Hardanger, men Statoil. Oljeselskapet får allerede 320 megawatt fra land - og om et par år trenger de enda mer.

Forsyningssikkerhet til bergenserne har vært brukt som argument for den omstridte kraftlinjen gjennom Hardanger.

– Det er for det første å sørge for at befolkningen i bergensområdet får tilstrekkelig med strøm, sa olje– og energiminister Terje Riis–Johansen (Sp) på felles pressekonferanse med Jens Stoltenberg 2. juli.

Da ble planene for det nye nettet gjennom Hardanger presentert.

Flere ganger har politikerne gjentatt at det er kraftbehovet og forsyningssikkerheten til bergenserne som utløser behovet for den omstridte kraftlinjen gjennom Hardanger. Men det er flere enn bergenserne som trenger kraft.

– Fra 2014 til 2018 vil kraftbehovet på Troll A og Kollsnesanlegget øke fra 320 til 440 Megawatt, sier informasjonssjef i Statoil, Gisle Johanson.

Klima mot natur

Politikerne har ønsket å gjøre Norge til et foregangsland i klimatiltak. Et viktig tiltak har vært å elektrifisere aktiviteten på sokkelen for å få ned CO2–utslippene. At det utløser enorme kraftbehov til Bergen har i liten grad vært med i debatten.

– Det er ikke tvil om at det økte forbruket skyldes oljeindustriens behov, sier forbundsleder i LO–forbundet Industri Energi, Leif Sande, til TV 2 Nyhetene.

Sande mener det har vært liten politisk vilje til åpenhet om hvor mye av krafttilførselen til bergensområdet forsvinner.

– Jeg tror det hadde vært enda vanskeligere å forklare folk i Hardanger at naturen deres må ødelegges for å dekke oljeindustriens behov, sier Sande.

Strøm til 80.000 eneboliger

Helt siden starten i 1996 har gigantiske Troll A vært drevet på strøm fra bergensregionen. Nå er behovet 320 MegaWatt. I 2014 øker det til 440 Megawatt. Med hjelp fra Statistisk Sentralbyrå og Lyse Energi har TV 2 fått beregnet at de 440 Megawatt som Statoil trenger til sin drift tilsvarer kraftbehovet til oppunder 80.000 eneboliger i bergensregionen.

Leder av IndustriEnergi understreker at Bergen ikke er alene om problemet.

– I Midt–Norge er problemet akkurat det samme. Der har en bygget ut Ormen Lange. Fra det feltet kommer det inn store gassmengder som skal trykkes over til England. Det krever mye energi. Det skal tas fra den samme kraftbalansen, men det ødelegger den, sier Sande.

Professor Sigve Tjøtta ved Universitetet i Bergen mener kraftlinjer over Hardanger kunne vært unngått, dersom regjeringen hadde bygget gasskraftverk.

– Gasskraft er ikke sterkt forurensende - tvert imot. det er faktisk derfor europeere kjøper det. Det er et paradoks at det er greit å selge gass til dem, men vi vil ikke bruke noe selv, sier Tjøtta til TV 2 Nyhetene.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen er uenig i gassinnspillet.

– Jeg vil snu problemstillingen helt på hodet - ved å utnytte kraften i Sima kraftverk kan vi unngå å bygge gasskraftverk. Vi kan unngå utslippene det medfører og vi kan bruke ren norsk vannkraft, sier Riis-Johansen til TV 2 Nyhetene.

448518