MASTER SOM SKAL SYNES: Disse to forslagene på såkalte skulpturmaster har Statnett fått inn. Vinnermasten i denne arkitektkonkurransen skal etter planen stå på Heia mellom Målselv og Balsfjord i Troms. (Foto: Innsendte forslag)
MASTER SOM SKAL SYNES: Disse to forslagene på såkalte skulpturmaster har Statnett fått inn. Vinnermasten i denne arkitektkonkurransen skal etter planen stå på Heia mellom Målselv og Balsfjord i Troms. (Foto: Innsendte forslag)

Slik kan monstermaster også se ut

Statnett lover dialog med Hardanger-kommuner om hvordan kraftmastene skal se ut – hvis det ikke blir sjøkabel.

Statnett sier at selskapet nå vil diskutere nærmere med de berørte kommunene om utseendet til kraftmastene, hvis sjøkabel ikke blir foretrukket i striden om kraftlinja over Hardangerfjorden. Da Statnett i juni 2006 søkte om konsesjon for den rundt 90 kilometer lange kraftledningen fra Si