MÅNELANDINGEN: Solheim avviste at regjeringen allerede i god tid før valget i fjor visste at den såkalte månelandingen på Mongstad måtte utsettes, men medgir at enkeltrapporter antydet dette. (Foto: SCANPIX)
MÅNELANDINGEN: Solheim avviste at regjeringen allerede i god tid før valget i fjor visste at den såkalte månelandingen på Mongstad måtte utsettes, men medgir at enkeltrapporter antydet dette. (Foto: SCANPIX)

Solheim vil ha uavhengig vurdering av kraftlinjer

Miljøministeren mener alle kraftutbygginger bør vurderes av en uavhengig tredjepart.

– Jeg mener at planlegging av kraftutbygginger bør legges opp på samme måte som veiutbygginger. Der sikres god lokal medvirkning, og det er alltid en tredjepart som vurdere planene. Men det er ingen som av den grunn sår tvil om veimyndighetenes kompetanse, sier Erik Solheim til Aftenposten.

Les også: Solheim vil ha sjøkabel alle steder

Han forteller at miljøverndepartementet og olje- og energidepartementet nå skal se på hvordan disse delene av lovgivningen kan styrkes. Videre mener han at utbygginger av kraftlinjer bør inn i plan- og bygningsloven, slik at kommunene får større påvirkningskraft.

Det er statseide Statnett som har stått bak de faglige vurderingene av den omstridte kraftlinjen i Hardanger. Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt konsesjon til utbyggingen. (©NTB)