LAV TILLIT: Bare en av fire amerikanere stoler på landets aviser. (Foto: JUSTIN SULLIVAN/AFP)
LAV TILLIT: Bare en av fire amerikanere stoler på landets aviser. (Foto: JUSTIN SULLIVAN/AFP)

Amerikanere stoler ikke på mediene

Bare en firedel av innbyggerne i USA stoler på landets aviser, viser en ny undersøkelse. For TV er tallene enda dårligere.

Bare 22 prosent svarer at de har stor eller ganske stor tillit til TV-nyheter i spørreundersøkelsen som er utført av Gallup.

Yngre har større tillit

Folk på den politiske venstresiden er mest positivt innstilt til avisene, som til gjengjeld bare har tillit hos 18 prosent av konservative amerikanere. De som stoler mest på TV-nyhetene, er folk i sentrum.

Kanskje noe overraskende har unge i 20-årene større tillit til avisene enn eldre amerikanere. Men ifølge Gallup kan dette forklares med at det er unge mennesker som generelt stoler mest på institusjonene i samfunnet.

Får stryk

Selv om tilliten til mediene er lav, stoler folk enda mindre på en annen institusjon som spiller en viktig rolle i det amerikanske demokratiet: Kongressen.

Også store private selskaper og forsikringsselskaper som tilbyr helseforsikringer kommer dårligere ut enn avisene og TV-nyhetene. (©NTB)