gjedrem (Foto: SCANPIX)
gjedrem (Foto: SCANPIX)

Renten blir uendret

Norges Bank holder styringsrenten på 2,0 prosent.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kunngjør sentralbanksjef Sven Gjedrem i en pressemelding onsdag.

– Utviklingen i norsk økonomi har vært om lag som ventet i det siste. Aktiviteten øker moderat. Prisveksten har avtatt og ligger nå under 2 prosent, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Årsaken til at renten ikke endres er at aktivitetsnivået i industrilandene er lav, selv om verdensøkonomien har hatt sterkere vekst enn ventet. Uroen knyttet til statsfinansene i flere europeiske land har avtatt, men utsiktene for amerikansk økonomi er noe mer usikre.

– Både hensynet til prisutviklingen og til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting taler for en fortsatt lav rente. Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten etter hvert bringes nærmere et mer normalt nivå, sier Gjedrem.