klaus_rasmussen_0 (Foto: Jarle Medhus/TV 2)
klaus_rasmussen_0 (Foto: Jarle Medhus/TV 2)

Skeptisk optimisme hos Bevar Hardanger

Det er mer enn bare sjøkabelen som må utredes, skal vi tro organisasjonen Bevar Hardanger.

Styreleder Klaus Rasmussen i Bevar Hardanger er mindre glad enn ventet, selv om regjeringen nettopp har kunngjort utredning av sjøkabel-alternativ for kraftlinjer gjennom Hardanger.

– Det er bra at regjeringen tar et nytt standpunkt, men vi tar et lite forbehold. Spørsmålet er hva som ligger i utredningen. En total vurdering av det fremtidige energibehovet i Bergen må være med i dette arbeidet, sier Rasmussen til tv2nyhetene.no.

– Flere kvalifiserte personer har sagt at det ikke er et så stort behov for strømtilførsel til Bergen som Statnett og regjeringen har stipulert med. Det fremtidige energibehovet i Bergen må sjekkes og kryssjekkes, sier han.

– Vi må ha en bredere vurdering enn bare en kabelvurdering. Vi vet at det er teknologisk mulig med en sjøkabel, legger Rasmussen til.

Stoltenberg-regjeringen bekreftet tirsdag at den vil utrede sjøkabel i Hardanger. Presset og mediekjøret har vært enormt etter at energiminister Terje Riis-Johansen offentliggjorde at kraftlinjene i Hardanger skal gå i luftspenn over fjorden.