StatoilhovedNY
StatoilhovedNY

Statoil anklages for å sette drikkevann i fare

Statoil, som har gått tungt inn i produksjon av skifergass i USA, anklages for å sette drikkevannet til millioner amerikanere i fare.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Selv hevder Statoil at de bare gjør det amerikanske myndigheter har gitt dem tillatelse til.

Et amerikansk gasseventyr

En gassrevolusjon er i gang i USA. Produksjon av skifergass kan i løpet av få år gjøre USA selvforsynt med gass i opp mot 100 år.

Konsekvensene for det globale gassmarkedet er store.

statoilflamme (Foto: Toxics Tergeting)
statoilflamme (Foto: Toxics Tergeting)

Bare det siste halvåret har prisen på norsk gass gått ned med 27 prosent, og Statoil er nå tungt inne i det amerikanske gasseventyret.

– Nå bygger vi en gassposisjon i USA, og kommer til å bli en stor aktør i hvert fall i den nordøstlige delen av USA, sier informasjonssjef i Statoil, Rannveig S. Stangeland, til TV 2 Nyhetene.

Gjennom amerikanske Chesapeake Energy Corporation har Statoil kjøpt seg inn i den gigantiske Marcellusformasjonen som strekker seg over store områder i delstatene Pennsylvania, West Virginia, New York og Ohio.

– Vi er midt i verdens største gassmarked, og i tillegg er det slik at USA blir mindre avhengig av å importere gass, sier Stangeland.

Statoil satser milliarder

Statoil-land i USA er på hele 2636 kvadratkilometer, større enn Vestfold fylke.

I juni startet Statoil månedlige utbetalinger av royalties til 1600 grunneiere. Det er bare begynnelsen - for selskapet har hele 32.000 lisenser i området, og Statoils andel i reservene er beregnet til mer enn hele Ormen Lange-feltet på norsk sokkel.

Totalt har Statoil gått inn med mer enn 21 milliarder kroner i det amerikanske gasseventyret.

Planlegger å bore over 13.500 brønner

I 20 år fremover planlegger de sammen med sin amerikanske partner å bore mellom 13.500 og 17.000 brønner i den nordøstlige delen av USA.

Skifergassen hentes ut ved at det bores horisontale brønner inn i skiferlagene som ligger 1-3 000 meter ned i jordskorpen.

Store mengder vann og grus under svært høyt trykk presses inn i skiferlagene slik at gassen frigjøres.

Skaper frykt

Skifergassproduksjonen kan ha miljøkonsekvenser Statoil ikke liker å snakke om, men som skaper frykt blant tusener av amerikanere. De begynner å få negative erfaringer med den eksplosive økningen i skifergassproduksjon i mange amerikanske stater.

Det finnes et stort antall eksempler på sterkt forurenset drikkevann fra ulike stater hvor det produseres skifergass.

skiferdamestatiol (Foto: TV 2)
skiferdamestatiol (Foto: TV 2)

I ekstreme tilfellene slår flammer ut av springen når en setter en ligther bort til vannstrålen. Dette kommer blant annet fram i den prisbelønnede i dokumentarfilmen «Gasland».

Da TV 2 viste bilder fra «Gasland» til Stangeland sa hun umiddelbart at den filmen kjenner Statoil til.

– Myndighetene har gitt oss lov

– Dette er en dokumentarfilm, og vi ser at det kommer frem i debatten i USA, men amerikanske myndigheter åpner opp for denne typen virksomhet. Det er fullt lovlig å utvinne skifergass i USA i dag, sier Stangeland.

Uansett lovlighet skaper en rekke eksempler på flammer fra springen frykt i befolkningen for hva som i ytterste konsekvens kan skje med drikkevannsforsyningen i områder hvor det utvinnes skifergass.

– Det kan skje

Forsker ved Norges geologiske undersøkelse og ekspert på skifergass, Ola Magne Sæther, mener det er fullt mulig å oppleve at gassflammen slår ut av springen i hus som står tett i produksjonsbrønner for skifergass.

– Man skal ikke se bort fra at det kan skje på steder hvor man har en uheldig kombinasjon av gass som er kommet inn i et drikkevannsreservoar, sier Sæther til TV 2 Nyhetene.

Bekymring

Ameikanske miljøaktivister er svært bekymret for hva som kan skje med grunn- og drikkevannet i alle de områdene hvor det nå utvinnes skifergass. Sæther deler bekymringene.

– Aboslutt. Det er et legitimt spørsmål fordi grunnvannet som har ligger i ro i flere rusen år nå settes i bevegelse, sier Sæther.

Men Statoil er sikre på at deres engasjement er godt innenfor amerikansk lovgivning og regulering.

Sammen med Chesapeake er de i gang med å vurdere produksjon av skifergass også andre steder i verden, blant annet i Europa hvor det finnes store forekomster blant annet i Polen, Sverige, Frankrike og Ukraina.