Rot i systemet på Stavanger-sykehus

En systemsvikt har trolig ført til at minst 92 fastleger og pasienter aldri har fått tilsendt brev fra universitetssykehuset i Stavanger.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) foretar nå full gjennomgang av pasientjournalsystemet både for i år og eventuelt også for 2009, melder Stavanger Aftenblad. Så langt er det oppdaget 92 brev som ikke er sendt ut.

Svikt i systemet

– Dette skyldes en svikt i vårt nye elektroniske pasientjournalsystem (DIPS). Dette dreier seg om informasjon etter behandling på poliklinikker og brev om nye timeavtaler til pasientene, sier fungerende sykehusdirektør Sverre Uhlving ved SUS til avisen.

Feilen skal ikke ha ført til en mer alvorlig medisinsk situasjon for pasienter.

Problemer på Haukeland

SUS innførte det nye pasientjournalsystemet i november 2008. Alle data vedrørende pasientbehandling og oppfølging er samlet.

Haukeland universitetssjukehus i Bergen tok det nye systemet i bruk i vår. Også der har det vært problemer med usikkerhet rundt utsending av pasientbrev. (©NTB)