REFSES AV PST: Terrorsiktede David Jakobsens forsvarere Kjell T. Dahl (t.h.) og René Ibsen er to av advokatene som PST beskylder for lekkasjer til media. (Foto: Aas, Erlend/SCANPIX)
REFSES AV PST: Terrorsiktede David Jakobsens forsvarere Kjell T. Dahl (t.h.) og René Ibsen er to av advokatene som PST beskylder for lekkasjer til media. (Foto: Aas, Erlend/SCANPIX)

PST raser mot terror-lekkasjer

Politiets sikkerhetstjeneste truer med å kreve at flere forsvarere tas av saken.

Mikael Davud, David Jakobsen og Shawan Sadek Saeed Bujak ble pågrepet av norsk og tysk politi 8. juli. Mennene er siktet for å planlegge terror på norsk jord.

Lekkasjer

I et brev til Oslo tingrett datert 28. juli påpeker PST at media har fått tilgang til informasjon i hemmelige saksdokumenter.

KRASST BREV: PST-sjef Janne Kristiansen. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)
KRASST BREV: PST-sjef Janne Kristiansen. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)

Ifølge PST er det ingen tvil om at de siktedes forsvarere har lekket dokumentene og reagerer sterkt på det som har skjedd.

«Lekkasjene vanskeliggjør etterforskningen, og kan potensielt ha stor skadeeffekt for muligheten til å oppklare saken. Generelt vil slike lekkasjer undergrave samfunnets behov for oppklaring av alvorlig kriminalitet», skriver PST-sjef Janne Kristiansen i brevet.

Kan kreve forsvarerne fjernet

Om lekkasjene fortsetter, varsler PST at de vil måtte vurdere å be retten oppnevne andre forsvarere under henvisning til straffeprosesslovens paragraf 105.

«Lekkasje til media av klausulerte straffesaksdokumenter anses uforenlig med et oppdrag som offentlig oppnevnt forsvarer», heter det i brevet.

Har ikke sett hemmelig informasjon i media

Advokat René Ibsen stiller seg uforstående til beskyldningene.

– Vi har gitt den informasjonen vi finner forsvarlig. Jeg kan heller ikke se at det er fremkommet noe i norske medier som ikke var omtalt i utenlandske medier fra før, sier Ibsen til tv2nyhetene.no.

Klare grenser

Ibsen avviser at han har lekket hemmelige opplysninger til pressen, men legger til at det er hans jobb å bidra med informasjon som taler til fordel for hans klient.

– Vi har ikke mulighet til å trekke justisministeren og statsministeren på pressekonferanser for å belyse vår side av saken. Vi jobber på vår måte og er fullstendig klar over hvor grensene for etikk og lov går, sier advokaten.

Se reportasje fra TV 2 Nyhetene (reporter: Lene Østby Sævrøy)

446321

Ville ikke ha dokumentene

Advokat Arvid Sjødin, som representerer Shawan Sadek Saeed Bujak , går fri av PSTs anklager siden Sjødin ikke har villet motta klausulerte dokumenter.

PST-sjef Janne Kristiansen ønsker ikke å utdype innholdet i brevet overfor TV 2 Nyhetene.

– Ansvar for å informere

I 2001 ledet Janne Kristiansen et utvalg som hadde til oppgave å lage normer for hvordan politi og forsvarere skal uttale seg til pressen under etterforskning av saker.

I utvalgets innstilling heter det at både politi og forsvarere har et ansvar for å bidra til at mediene settes i stand til å løse oppgaven som informasjonsformidler.

«For straffesakene er det nødvendig at informasjon om så vel forbrytelsen som etterforskingen, irretteføringen, og eventuell soning formidles til allmennheten. Både politiet og forsvarerne har et ansvar for å bidra til at mediene settes i stand til å løse denne oppgaven», skriver utvalget.

Les innstillingen her.