REAGERER PÅ AVSLAGET: Frps Ketil Solvik Olsen.
REAGERER PÅ AVSLAGET: Frps Ketil Solvik Olsen.

– Urimelig at småkraftverk får nei

Grunneiernes avslag på å bygge småkraftverk der Staten skal bygge kraftmaster er urimelig, mener flere politikere.

Magnar Lussand har lang politisk erfaring som Senterpartipolitiker på Fylkestinget i Hordaland.

– Uforståelig

Men han forstår ikke at han som en av tre grunneiere i Lussand i Granvin kommune får nei til å utnytte lokal vannkraft til å produsere strøm, når staten får ja til å legge kraftledninger over grunneiernes tomter i Hardanger.

LES OGSÅ: Nei til minikraftverk, ja til monstermaster

FRUSTRERT: Magnar Lussand (Foto: Geir Huneide)
FRUSTRERT: Magnar Lussand (Foto: Geir Huneide)
– Det er uforståelig at de store får ja til å sende strøm rett gjennom kommunen, mens de små som vil utnytte elvekraften lokalt skal få nei. Det skal en være veldig god for å kunne forklare, sukker grunneieren.

Politisk støtte

Grunneierne har anket saken til Olje- og energidepartementet.

I påvente av avgjørelsen, får de støtte fra flere politikere enn ordfører i Granvin, Jan Ivar Rødland fra Arbeiderpartiet.

– Det er helt urimelig tilnærming fra myndighetene at kraftlinje i Hardanger er ok mens et småkraftverk får avslag. I slike saker bør uttalelser fra lokale myndigheter tillegges betydelig vekt, sier energi- og klimapolitisk talsmann i FrP, Ketil Solvik-Olsen.

Han reagerer etter å ha sett innslaget på 21-nyhetene onsdag der grunneierne forklarer hvorfor de vil utnytte vannkraften lokalt til å lage 14 GW strøm.

Ulik vurdering

NVE har avslått konsesjonssøknaden med begrunnelse av at to fosser vil blir mindre synlige for turister dersom grunneierne får koble to små elver sammen i rør.

Seksjonssjef Øystein Gundt forklarer videre at NVE frykter at en planteart kalt flatsaltlav kan forsvinne dersom grunneierne får bygge minikraftverk.

Men NVE har sagt ja til at Statnett får bygge master på opptil 45 meter for å føre kraftledningen fra Sima til Samnanger over samme grunneieres tomter. Til tros for at NVE fant flere plante- og dyrearter som er nær truet i området. NVE fikk 49 klager fra kommuner, fylkeskommuner, grunneiere, bedrifter og organisasjoner.

– Statlige prosjekter får fritt leide

– Dette er et eksempel på sentralmaktens uryddige styring av distrikts-Norge. Lokale, private initiativ stanses - både hva gjelder småkraftverk, hytter og så videre, mens statlige prosjekter får fritt leide, sier Solvik-Olsen.

Han vil ta saken opp i Stortinget.

– FrP vil reise debatt om disse feilskjærene i lokaldemokratiets kår når Stortinget det samles til høsten, sier han.