GULLKANTET AVTALE: Tidligere konsernsjef i Statkraft, Bård Mikkelsen, har på ni år opparbeidet seg pensjonrettigheter til en verdi av 23,5 millioner kroner.  (Foto: TV 2)
GULLKANTET AVTALE: Tidligere konsernsjef i Statkraft, Bård Mikkelsen, har på ni år opparbeidet seg pensjonrettigheter til en verdi av 23,5 millioner kroner. (Foto: TV 2)

Tidligere Statkraftsjef fikk pensjon til 23,5 millioner

Bård Mikkelsen har opparbeidet seg gullkantet pensjonsrettigheter på ni år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En ny rapport fra Riksrevisjonen viser at godtgjørelsene til toppledere i selskaper der staten har eierinteresser de to siste årene har økt med 11 prosent, dobbelt så mye som godtgjørelsene til andre toppledere.

En av årsakene til at verdien av godtgjørelsene vokser, er gullkantede pensjonsavtaler vanlige lønnsmottakere bare kan drømme om.

GULLKANTET AVTALE: Tidligere konsernsjef i Statkraft, Bård Mikkelsen, har på ni år opparbeidet seg pensjonrettigheter til en verdi av 23,5 millioner kroner. (Foto: TV 2)

Norges best betalte leder

Konsernsjef i Statkraft fra 2001 til 2009, Bård Mikkelsen, hadde ifølge Statkraft årsrapport for 2009 utbetalt lønn og andre ytelser på 3,7 millioner kroner.

I tillegg til lønn og godtgjørelser satte Statkraft i fjor av hele 4,8 millioner kroner til Mikkelsens pensjon. I tillegg kommer godtgjørelse for styrevervet han hadde i det tyske energiselskapet E. ON AG på 617.000 kroner.

Totalt utgjorde lønns og pensjonsytelsene 9,2 millioner, noe som gjør han til en av Norges best betalte ledere i 2009.

Fra 1. sepetmber 2001 til desember 2009 fikk Mikkelsen utbetalt lønn og andre ytelser for totalt 24,2 millioner kroner. I samme periode betalte satte Statkraft av pensjonsytelser for 23,5 millioner kroner.

Les også: Ap vil ha oppgjør med styrer med gullkantede avtaler

Gullkantet pensjonsavtale

Bård Mikkelsen inngikk pensjonsavtalen med Statkraft da han ble ansatt som konsernsjef i 2001. Avtalen ga han full opptjening av pensjon i løpet av tolv år, mot 30 år som er vanlig ellers i arbeidslivet.

Avtalen Bård Mikkelsen inngikk i 2001 gjør at han fram til han er 65 år fortsatt vil få utbetalt 66 prosent av konsernsjeflønnen, mot at han stiller som konsulent for den nye konsernsjefen ved behov. Han kan imidlertid fritt ta seg andre jobber, uten at lønnen fra Statkraft blir avkortet.

Mikkelsen har i dag seks styreverv, blant annet styreledervervet i Cermaq og i Store Norske. Styrehonoraret i Cermaq utgjorde i 2009 268.000 kroner.

– Nøktern avtale

Terje Vareberg var styreformann i Statkraft i 2001. Han avviser at avtalen var spesielt gunstig.

– Sammenlignet med andre pensjonsavtaler som ble inngått på den tiden så var dette en nøktern avtale. Jeg har god samvittighet for den i dag. Men i dag har jeg forståelse for at en ikke går inn på slike avtaler lenger, sier tidligere styreleder i Statkraft Terje Vareberg til TV 2 Nyhetene.

Statkraft opplyser at deres nye konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen har fått en lønn på 3,9 millioner kroner, som dermed er høyere enn lønnen Bård Mikkelsen fikk. Hans pensjonsavtale er imidlertid langt mindre fordelaktig enn forgjengerens.

– Lønnsveksten er faktisk ikke så stor

I den nye pensjonsavtalen for Christian Rynning-Tønnesen er opptjeningstiden satt til 30 år. Konsernledelsens medlemmer har rett til nedtrapping av arbeidsoppgaver og arbeidsvederlag i perioden fra fylte 60 til 65 år.

– I disse avtalene er det nå innført avkorting av lønnen fra Statkraft, dersom summen av lønn fra Statkraft og inntekter fra andre oppdragsgivere overstiger den opprinnelige lønnen som konserndirektør, sier informasjonsrådgiver i Statkraft Lars Magnus Günther til TV 2 Nyhetene.

LOs førstesekretær Ellen Stensrud gikk tidligere i uken ut og frikjente styrene i de statlige selskapene. Hun mener lønnsveksten har vært moderat.

– Lønnsveksten er faktisk ikke så stor som en skulle tro, den er i tråd med det resten av befolkningen og det har vi etterstrebet flere ganger, sa Ellen Stensrud til TV 2.

Stensrud har de siste tre årene vært nestleder i styret til Statkraft.

– Hva tenker du om godtgjørelsene og pensjonsavsetningene til Bård Mikkelsen?

– Hvis jeg begynner å kommentere interne saker der så kan jeg ikke sittet i styrer, sier Stensrud.

– På generelt grunnlag, om det er helt eller delvis statlig eller om det er privat så synes jeg over ni millioner er et høyt beløp. Jeg vil tro at de jeg representerer vil synes at dette er utrolig mye penger og at det er en utrolig god avtale. Uansett hvilke ledere vi snakker om så vil jeg tro at våre ledere synes det er høyt, sier Stensrud.

Vil ikke kommentere saken

Bård Mikkelsen har i dag ikke besvart TV 2s henvendelser.

Handels- og næringsdepartementet henviser spørsmål om Mikkelsens pensjonsavtale til nåværende og daværende styre og ville heller ikke torsdag kommentere Riksrevisjonens rapport.

Ifølge en e-post fra kommunikasjonsrådgiver Christian Grotnes Halvorsen uttaler statssekretær Halvard Ingebrigtsen følgende:

«Vi kan ikke kommentere pågående arbeid hos Riksrevisjonen. Det er styrene som fastsetter ledernes lønn, men statens retningslinjer slår fast at ledere i statlige selskaper ikke skal være lønnsledende.»