TJENER MYE: Direktørene i statlige selskaper har hatt en eventyrlig lønnsøkning de siste årene (Illustrasjonsfoto). (Foto: TV 2)
TJENER MYE: Direktørene i statlige selskaper har hatt en eventyrlig lønnsøkning de siste årene (Illustrasjonsfoto). (Foto: TV 2)

Dette tjente sjefene

Økte direktørlønn med 53 prosent på 3 år.

Forskningsinstitusjonen Simula Research Laboratory AS er ett av de 42 selskapene Riksrevisjonen har satt under lupen.

Les også: Fikk lønn og bonus på en halv milliard på tre år

Aslak Tveitos lønn økte mest

Fra 2007 til 2009 valgte styret i selskapet å øke lønn, bonuser og pensjon til administrerende direktør Aslak Tveito fra 1,08 millioner til 1,65 millioner kroner. Det tilsvareren en økning på 53 prosent.

– I 2007 hadde daglig leder en kompensasjonspakke sammenlignet med snittet i statlige selskap på godt under en tredjedel. Det styret gjorde i samspill med våre eiere var å harmonisere dette med et lønnsløft og ved å få på plass en pensjonsavtale som er i henhold til den staten ellers benytter, sier styreleder i Simula Research Laboratory AS Ingvild Myhre til TV 2 Nyhetene.

Dette tjente sjefen på «polet»

Også Vinmonopolets sjef Kai G. Henriksen har hatt en ikke ubetydelig økning i sine godtgjørelser de siste tre årene. Ifølge årsrapportene fikk han i 2007 utbetalt 1,6 millioner kroner i godtgjørelser.

I 2009 var de tilsvarende godtgjørelsene på 1,94 millioner. Det tilsvarer en økning på 21 prosent.

– I 2007 hadde administrerende direktør ikke fullt opptjente feriepenger, men valgte å ta ut ferie. I 2009 konverterer han noen av ferien sin til lønn. Dermed har økningen i utbetalt lønn steget mer enn hans faste lønn, som har steget med 13,6 prosent i perioden, sier pressesjef i Vinmonopolet Jens Nordahl.

Les også: Hallgeir Langeland (SV) går i strupen på egen regjering

Gode år i Kommunalbanken

Midt i finanskrisen klarte statlige Kommunalbanken seg overraskende bra. Administrerende direktør Petter Skouen fikk betalt i form av en økning på sine ytelser på 27 prosent. Samlede godtgjørelser var i 2009 2,36 millioner kroner.

– Vi har fått belønning for at vi klarte å takle finanskrisen best av alle i Norge. Godtgjørelsen inkluderer lønn, bonus basert på økonomiske resultater og pensjon og ligger relativt lavt sammenlignet med andre institusjoner som har ansvaret for forvaltning av tilsvarende verdier, sier administrerende direktør i Kommunalbanken Petter Skouen til TV 2 Nyhetene.

Og her er gigantene

Lønningene blir likevel beskjedne sammenlignet med de samlede godtgjørelsene til Telenors konsernsjef, som økte med 16 prosent fra 8,89 til 10,3 millioner kroner.

Helge Lund i Statoil fikk økt sine godtgjørelser fra 8,3 til hele 10,7 millioner. Det utgjør en økning på 29 prosent.

– Lønnsutviklingen har i stor grad vært i tråd med lønnsutviklingen til ansatte i selskapet. I forbindelse med fusjonen ble det gjort en særskilt vurdering av hans lønn sammenlignet med ledere i konkurrerende selskaper av samme størrelse internasjonalt. I den forbindelse fikk han en justering oppover, sier informasjonsdirektør i Statoil Ola Morten Aanestad til TV 2 Nyhetene.

Gjennomsnittlige lønnsytelser til administrerende direktør i 42 undersøkte selskapene var ifølge Riksrevisjonens rapport på 2 616 000 kroner i 2009.

Gjennomsnittlig lønn til administrerende direktør i alle selskaper med mer enn 25 ansatte er 886 000 kroner. Gjennomsnittlig lønn til administrerende direktør i alle selskaper med mer enn 250 ansatte er 1 921 000 kroner.