Doping  (Foto: JOEL SAGET/AFP)
Doping (Foto: JOEL SAGET/AFP)

Dette er CERA

Her har du forklaringen.

Hva er CERA?

CERA (”continuous erythropoietin receptor activator”) virker i hovedsak som EPO og NESP - nemlig ved å stimulere produksjonen av røde blodlegemer i benmargen slik at oksygentransportkapasiteten og dermed aerob kapasitet øker.

Roche, som er produsenten av CERA, selger CERA som legemiddelet MIRCERA. Virkestoffet i MIRCERA er metoksypolyetylenglykol-epoetin beta, og er en kontinuerlig aktivator av erytropoetin reseptoren (CERA = ”continuous erythropoietin receptor activator”).

CERA påvirker derved EPO-reseptoren på en noe annerledes måte enn EPO og NESP, dvs påvirker reseptoren over et lenger tidsrom og trenger derfor ikke å doseres så hyppig (ca. en gang månedlig). Dette bidrar også til at CERA har en relativt lang halveringstid. Det finnes nå metoder for å detektere CERA, og stoffet er påvist i en rekke dopingprøver i det senere.

Hvordan påvises EPO/NESP/CERA?

Første test for å avdekke EPO-misbruk ble introdusert i forbindelse med sommer-OL i Sydney i 2000. Det ble da anvendt en kombinasjon av blodscreening og urintest, men i 2003 avgjorde WADA at urintest alene er tilstrekkelig for å avdekke eventuelt misbruk av EPO.

Tilsvarende test kan også brukes for å avdekke NESP. Det er ofte ved unaturlig høye og suspekte blodverdier at urinen testes for EPO, da dette er en kostbar analyse.

Påvisningen gjøres ved såkalt isoelektrisk fokusering (IEF) der molekylenes ladning gjør at de vandrer ulike langt i et elektrisk felt i en pH-gradient, og de stopper å vandre i dette feltet når ladningen blir 0.

Dette gir karakteristiske båndmønstre som gjør at man kan skille naturlig EPO fra andre former for EPO/NESP.