UROVEKKENDE: Ved noen sykehjem i Noreg er så mange som åtte av ti helsearbeidere ufaglærte. ¿ Det er urovekkende, sier Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund (t.v.) TV 2 presiserer at dette ikke kan dokumenteres i forbindelse med saken til 83 år gamle Arvid Tomtsveen (t.h.). (Foto:  Eirik Friestad/Tommy Maczim /TV 2)
UROVEKKENDE: Ved noen sykehjem i Noreg er så mange som åtte av ti helsearbeidere ufaglærte. ¿ Det er urovekkende, sier Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund (t.v.) TV 2 presiserer at dette ikke kan dokumenteres i forbindelse med saken til 83 år gamle Arvid Tomtsveen (t.h.). (Foto: Eirik Friestad/Tommy Maczim /TV 2)

Rett fra gaten og inn i eldreomsorgen

Eldre og hjelpetrengende blir ivaretatt av personer uten noen form for relevant utdanning. I noen sykehjem er det avdekket at hele åtte av ti er uten noen som helst fagutdannelse, i følge Norsk sykepleierforbund.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er urovekkende at vanlig folk, uten noen som helst form for relevant utdanning, nærmest kommer rett inn fra gaten og til jobb i eldreomsorgen. Flere kommer rett fra videregående skole og ut i arbeid med eldre hjelpetrengende, sier Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Hun trekker frem den kommunale hjemmehjelptjenesten. Her får mange unge blant annet ansvar for å se etter eldre og påse at de får riktig stell og får i seg mat og medisiner.

Forbundslederen skynder seg med å rose de mange hardtarbeidende menneskene i eldreomsorgen, men mener det er urovekkende at ufaglærte i så stor grad som i dag, blir satt til å ta vare på eldre.

Det er flott at Jens Stoltenberg vil ha en eldreomsorg som skinner, det vil vi også ha. Men da må man også følge opp det med konkrete planer

Ufaglærte i sykehus

Det er ikke kun hjemmehjelpetjenesten som sliter med å gi eldre kompetent oppfølging. Det er også avdekket svikt i flere sykehjem landet rundt.

– Vi har blant annet en Econ-undersøkelse fra i fjor som viser at det på noen sykehjem er hele åtte av ti uten noen formell kompetanse, forteller Normann til TV 2 Nyhetene.

I praksis betyr det at de verken har sykepleierutdannelse eller er utdannet som hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller har helsefagutdanning.

IKKE PLASS PÅ SYKEHJEM: 83 år gamle Arvid Tomtsveen klarer ikke å ta vare på seg selv og trenger plass på sykehjem, men får det ikke. (Foto: Eirik Friestad/Tommy Maczim )
IKKE PLASS PÅ SYKEHJEM: 83 år gamle Arvid Tomtsveen klarer ikke å ta vare på seg selv og trenger plass på sykehjem, men får det ikke. (Foto: Eirik Friestad/Tommy Maczim )

Lovbrudd

Statens helsetilsyn har via tilsyn og rapporter avdekket lovbrudd og svikt i forhold til eldre over hele landet. Og bildet som Sykepleierforbundet tegner, stemmer godt overens med flere tilsynsrapporter.

Her er stikkordene blant annet feilmedisinering, for lav sykepleiefaglig bemanning, urealistiske/uforsvarlige krav når det gjelder legemiddelbehandling og manglende rutiner for oppfølging av effekter og bivirkninger.

TV 2 nyhetene har fortalt historien om 83 år gamle Arvid Tomtsveen fra Gjøvik. Han har afasi, en alvorlig hjerneskade, og er ute av stand til å snakke og kommunisere godt.

Og etter at kona hans døde i fjor, har han ikke klart å godt nok vare på seg selv. Han trenger som mange andre fast sykehjemsplass, men får det ikke - og må tidvis må bo hjemme.

Les også: Arvid (83) kastes fram og tilbake i helsesystemet

Får ikke hjelp hjemme

I følge Sykepleierforbundet så er det for mange eldre som lider i eget hjem og som ikke får optimal oppfølging.

– Ja, det er helt udiskutabelt og det er dokumentert fra flere forskningsmiljøer, fra helsetilsynet og fra mange fagmiljøer at de sykeste gamle, som også bor hjemme, har mange komplekse lidelser og flere diagnoser, men får ikke den oppfølgingen de trenger, sier Normann til TV 2 Nyhetene.

– Hvordan ser dere på det?

– Det er jo en uholdbar situasjon ute i kommunehelsetjenesten hvor vi har en situasjon hvor mange av de sykeste, skrøpeligste gamle, de blir ivaretatt av folk uten utdanning, sier Normann.

Fanger ikke opp forverring

REAGERER: ¿ Det er jo en uholdbar situasjon ute i kommunehelsetjenesten, mener  Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund. (Foto: Eirik Friestad/Tommy Maczim )
REAGERER: ¿ Det er jo en uholdbar situasjon ute i kommunehelsetjenesten, mener Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund. (Foto: Eirik Friestad/Tommy Maczim )

– Hva er konsekvensene for eldre?

– Veldig mange av sykdomstilstandene som de eldre har, fanges opp når det for eksempelvis skjer en forverring. For eksempel at man har en lungebetennelse som ikke blir observert og behandlet, at man får blærekarater og liggesår som heler ikke blir observert og behandlet, forklarer Normann.

Regjeringen har lovet full sykehjemsdekning innen 2015. det skal bygges ut hele 12000 nye heldøgns omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Og den nye samhandlingsreformen skal i følge helseministeren sikre enda bedre ivaretakelse av eldre ved at kommunene og sykehusene samarbeider bedre. Det sal også satses mer på forebyggende arbeid.

– Det som er mest kritisk i dag er er å få sykehjemsplass for de som trenger det. Og man få fylt de sykehjemsplassene med kompetanse og at man har en kontinuerlig vurdering av de sykeste gamle som gjør at man får behandling på det stedet man skal ha behandling, enten det dreier seg om en sykehjemsplass eller også for noen å få en sykehusinnleggelse.

Les også: Nedgang i sykehjemsplasser

Hilsen til Stoltenberg

– Det er flott at Jens Stoltenberg vil ha en eldreomsorg som skinner, det vil vi også ha. Men da må man også følge opp det med konkrete planer, både når det gjelder å få flere faglærte inn og når det gjelder å få gode sykehjemsplasser med rett bemanning, sier Normann til TV 2 Nyhetene.