Mange kristne opplever at porno ødelegger selvbildet og skader forholdet til både familien og gud. Det har Karl-Johan Kjøde og nettstedet Pornokirken tenkt å gjøre noe med.

– Pornokirken er først og fremst et nettsted som ble opprettet for et halvt år siden der jeg begynte å skrive pornorelaterte artikler. Målet da var å skrive til folk som opplevde dette som et problem og som ønsket å bli fri fra pornoavhengigheten, sier Karl-Johan Kjøde, leder i Pornokirken og nyutdannet lærer.

Han var gjest i TV 2 Nyhetskanalen søndag formiddag. Se innslaget i TV 2 Play!

TIER DER DE BURDE TALE: Det burde være høyere under taket i kirken, mener leder i Pornokirken Karl-Johan Kjøde (Illustrasjonsfoto). (Foto: Solveig Vikene / SCANPIX)

– Kriken må være relevant i alle livsfaser

Kjøde opplevde selv å være avhengig av porno, men som kristen fant han ikke spillerom for å snakke om problemet sitt innenfor den norske kirke. Han skriver på nettiden sin:

«Kirken har ofte tidd når den burde snakke, forblitt passiv når den burde handle og fordømt når den burde tilgitt».

– Kirkens oppgave er å være relevant i alle livsfaser, også denne. Så når 99 prosent av gutter mellom 14 og 18 år sier at de har sett porno, så tenker jeg at det er noe vi også må ta tak i, sier Kjøde til TV 2 Nyhetskanalen.

Han mener pornoavhengighet er ekstra vanskelig å ta tak i innen kristne miljøer fordi en forestiller seg at en skal ha en høyere norm, eller verdibevisthet, og skillet mellom det du tror på og bør mene, og det som faktisk foregår, ofte for stort.

– Det er mye lettere å leve i skjul med dette i kristne miljøer. En må bare våge å si noe om det, våge å snakke om de tabubelagte temaene også.

Han var gjest i TV 2 Nyhetskanalen søndag formiddag. Se innslaget i TV 2 Play!

Kjødes vei ut av pornoavhengighet

Ut i fra egen erfaring skisserer han fire punkter som han mener er viktig for å komme seg ut av pornoavhengigheten.

– Det første og viktigste for meg var å bekjenne det. Jeg måtte fortelle det til noen, en jeg hadde tillit til.

– Det andre var at jeg ble holdt ansvarlig, og fortsatt blir det.

– Det tredje er at jeg forsøker å endre vanene. Det er ofte visse tidspunkt og mønster i livet som gjør at en søker til såkalte «quick fixes» - prøv og identifisere disse og gjøre noe med dem.

– Det siste er å forsøke å erstatte den plassen porno har tatt i livet ditt med noe annet. Fylle det tomrommet i livet ditt med noe, avslutter Kjøde.