Arvid Tomtsveen (Foto: TV 2)
Arvid Tomtsveen (Foto: TV 2)

Arvid (83) kastes fram og tilbake i helsesystemet

83 år gamle Arvid Tomtsveen er ute av stand til å snakke og ta vare på seg selv. Han trenger sykehjemsplass, men er i stedet blitt en kasteball i helsesystemet.

Arvid Tomtsveen er tapper, men fysisk svært skrøpelig. En hjerneskade som han fikk for 26 år siden gjør at han har store problemer med å bruke og å oppfatte språk. Datteren Wenche Tomtsveen er fortvilet fordi faren ikke får fast sykehjemsplass.

Klarer ikke å ta vare på seg selv

- Han har vært blitt veldig syk den siste tiden etter min mor døde i høst. Når han er hjemme klarer han ikke å ta vare på seg selv, sier Wenche Tomtsveen.

TV 2 treffer Arvid og datteren på Gjøvik sykehus. Dette fordi han ikke klarer å ta vare på seg selv i egen bolig, selv om han har hjemmesykepleier fem ganger for dagen.

- Uforsvarlig

- Det er ikke forsvarlig at han er alene. Nå har han gått frem og tilbake mellom sykehus, sykehjem og privatboligen de siste månedene. Så går det tre til fem dager, og han er tilbake på sykehuset. Sist gang dehydrert, med lungebetennelse og kraftig ned i vekt, fortviler Tomtsveen.

- Hvorfor får ikke din far sykehjemsplass?

- Noen må dø

- De har ikke sykehjemsplass lenger. Og da fikk vi beskjed fra tildelingskontoret i kommunen at da må noen dø, så ille er det. Jeg synes det er helt tragisk, sier Tomtsveen.

Hun vet at det i dag satses på omsorgsboliger og hjemmesykepleie for eldre som kan klare seg selv. Og hun mener det er et godt tiltak for mange.

- Men når du ikke har språk, ikke kan bruke telefon, ikke kan du bruke alarm, da er det ikke forsvarlig lenger. Så derfor skulle han hatt sykehjemsplass, sier datteren.

Etter kona døde i fjor høst klarer ikke Arvid å ta vare på seg selv hjemme, hjemmesykepleier er ikke tilstrekkelig. For kort tid siden ble han hentet i ambulanse, fullstendig dehydrert. Dette kun tre dager etter siste sykehusopphold.

Blir behandlet dårlig

- Jeg synes han blir behandlet så dårlig. Og en ting til, min mor har passet på ham i 26 år siden han ble syk. Hun har spart staten for mye penger, og når han trenger hjelp så skal han ikke få det. Etter at min mor døde gikk det veldig nedover med ham. Hun har vært høyrehånden hans i 26 år, ført han til lege, fysioterapeut, sykehus, og alt mulig, forklarer Wenche Tomtsveen.

Datteren er redd for faren når han er alene i leiligheten.

- Han kan dette og brekke bein eller armer. Han går på blodfortynnende medisin og hvis han skader seg kan han blø i hjel, så tragisk er det. Og han får ikke gitt beskjed fordi han verken klarer å utløse alarm eller ringe i telefonen, sier datteren.

- Hvordan påvirker dette deg?

Fryktelig sliten

- Jeg blir fryktelig sliten, det går på det psykiske. Når han er alene i leiligheten så er jeg redd for at det skal skje noe, når han er på avlastning eller sykehus kan jeg slappe av, men ikke når de sender han hjem igjen, fortvilter datteren.

Wenche Tomtsveen forteller at hun noen ganger finner faren hjemme, da har han ikke klart å komme seg til toalettet:

- Han klarte det før, men ikke nå. Nå har de bare gått rett nedover med han. Han kan sitte mange timer om han har gjort på seg, og det har han og gjort når vi har kommet.

- Hva synes du om dette?

- Det er en tragisk situasjon i dette velferdslandet vi bor i, sukker hun ironisk.

Nå har Arvid fått midlertidig plass på et sykehjem i fire uker. Så vet verken datter eller far hva som skjer videre.

Kommunen beklager

-Først av alt må jeg si at jeg av forståelig grunner ikke kan gå inn i denne enkeltsaken, men jeg beklager den situasjonen som har oppstått. Vi arbeider for å skape gode tjenester som den enkelte bruker opplever som et godt tilbud. I denne saken har vi ikke fått til det, erkjenner Heidi Vifladt, konstituert virksomhetsleder i helse og omsorg i Gjøvik kommune.

I e-post til TV 2 skriver Vifladt at det blir viktig for kommunen videre å ha en intern gjennomgang hvor man går gjennom det som har skjedd og ser på hva som kunne ha vært gjort annerledes.

- På den måten kan vi lære noe av det vi har vært gjennom, og det blir et viktig bidrag inn i vårt forbedringsarbeid, forklarer Vifladt.

Nedgang i sykehjemsplasser

Regjeringen gikk til valg i fjor med lovnad om full sykehusdekning. Innen 2015 skal det bygges 12.000 nye sykehjem- og omsorgsboligplasser. I fjor ble det i følge SSB for første gang registrert en nedgang på 60 sykehjemsplasser, fra 2008 til 2009.

Les mer: Nedgang i sykehjemsplasser