vold politi illustrassjon
vold politi illustrassjon

Voldsofre må vente lengre på erstatning

Årlig utsettes flere tusen mennesker for vold. På fem år har ventetiden for voldsofre som søker voldsoffererstatning mer enn doblet seg.

Det er Kontoret for voldsoffererstatning som behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling. TV 2 Nyhetene kan i dag fortelle at ventetiden for voldsofre har økt dramatisk.

Tiden som går med fra et voldsoffer leverer søknad om erstatning, frem til vedtak treffes, er mer en fordoblet på fem år. Økningen er fra 149 dager i 2005 til 316 dager i 2009.

– Vi har hatt en økt saksmengde og det har ført til at vi har vært nødt til å bruke mer tid på å få saker igjennom systemet, sier direktør Remi Strand ved Kontoret for voldsoffererstatning.

Les også: Velferdssamfunnet sviktet knivskadet voldsoffer

Men bevilgende myndigheter tatt høyde for økt arbeidsmengde, og derfor tilført kontoret mer ressurser og økt kapasitet.

– Jo, staben har økt. Det har den gjort, bekrefter Strand overfor TV 2 Nyhetene.

(Artikkelen fortsetter under)

voldsstatistikk (Foto: Grafikk: TV 2)
voldsstatistikk (Foto: Grafikk: TV 2)
TV 2 har bedt om innsyn i flere dokumentet og i siste årsrapport fra 2009 står det blant annet at «økningen i saksbehandlingstiden i 2009 må ses i sammenheng med at internkontrollen i virksomheten avdekket avvik i purrerutinene, og dermed også i saksfremdriften».

Strand erkjenner at dette har medført en uheldig konsekvens for voldsofre som har ventet på å få sien saker behandlet:

– Det er klart at vi ser at dette kan være en belastning for de som søker erstatning og det skjønner vi og det beklager vi, presiserer Strand.