Norske kommuner skylder 271 milliarder

Norske kommuner låner stadig mer penger. I løpet av to år er gjelden per innbygger økt fra 30.000 kroner til 37.000 kroner, opplyser KS.

Samlet skylder nå 430 kommuner i alt 271 milliarder kroner. Selv med dagens lave rentenivå tilsvarer renteutgiftene like mye penger som må til for å drifte rundt 10.000 sykehjemsplasser, sier direktør Helge Eide i KS.

Han mener utviklingen er bekymringsfull fordi den etter hvert vil ramme tjenestetilbudet. Tallene viser at norske kommuner i dag er like forgjeldet som de var i kriseårene først på 1990-tallet.

Eide mener gjeldstallene avspeiler et høyt aktivitetsnivå i kommunene.

– Vi frykter selvfølgelig kommunenes evne til på betjene den kraftige gjeldsveksten og KS anbefaler derfor norske kommuner å prioritere balanse i budsjettene for 2011, sier Eide.

KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Medlemmene er 430 kommuner og 19 fylkeskommuner. (©NTB)