FINANSIERER KIDNAPPING: Forsatt befinner 39 barn seg i utlandet mens mor eller far sitter maktesløse tilbake. 24 av barna befinner seg i land der det norske barnebidraget utgjør mer enn en vanlig gjennomsnittsinntekt.
FINANSIERER KIDNAPPING: Forsatt befinner 39 barn seg i utlandet mens mor eller far sitter maktesløse tilbake. 24 av barna befinner seg i land der det norske barnebidraget utgjør mer enn en vanlig gjennomsnittsinntekt.

315 norske barn bortført - 29 savnet

315 norske barn er de siste ti årene blitt bortført av noen fra sin nærmeste familie.

Tall Dagbladet har fått fra Kripos viser at 29 norske barn var registrert som savnet etter barnebortføring per 21. mai i år. Ett av barna har vært savnet i ti år. 29 barn savnet Hvert år blir mellom 30-50 norske barn utsatt for bortføring. De siste ti årene er 315 barn blitt bortført, viser tall fra Utenriksdepartementet og Justisdepartementet. 29 barn er fortsatt savnet. De aller fleste av barna som forsatt er savnet har blitt bortført til fattige